I adskillige år har vi været vært for store og vellykkede events i november måned. Dette år ønsker vi at gøre noget helt nyt og give alle vores eksisterende kunder en eksklusiv event med helt nyt dybdegående indhold. Vi vil gerne fejre sammen med dig! Derfor inviterer vi dig til at komme og få de […]

Selv om det endnu ikke er lykkedes os at få penge til at vokse på træer som på fotoet ovenfor, vil vi – præcis som vi har gjort det siden 2011 – udbetale afkast til de kunder, der har ejet deres træer i fem år eller længere. Dette år er den foreløbige dato fastsat til […]

Vi har hermed glæden af at invitere alle vores trækunder til det årlige informationsmøde. Ved denne kunde event vil vi give dig information om alt det gode, dine træer bidrager til og fortælle dig om dette års vigtigste begivenheder. Vi er stolte af alt det, der er opnået. Du vil også kunne deltage i to […]