Økonimi er et spørgsmål om administration og håndtering af ressourcer. Økonomi er ikke først og fremmest et spørgsmål om penge, selv om penge også er en ressource, der skal administreres. Økonomisk evne er en grundlæggende kompetence, som alle mennesker er nødt til at have, og som er afgørende for vores overlevelse.

I sidste uge gennemførte vi tre værdsatte events for vores kunder i Sverige. Hvis du gik glip af denne vent, kandu læse om den anden forelæsning på denne side. I den første forelæsning fokuserede Johan Gustafsson på nyheder, planen fremadrettet og årets successer:

I denne præsentation er det kunde og ambassadør Lennart Göthe, der taler om Better Globes indflydelse på samfundet og om de forskellige aspekter af økonimisk forvaltning, og hvordan et godt middel til at opnå det er Better Globe.

Lennart Göthe var den første kunde, der rejste til Kenya og Uganda i december 2007 for at lære fakta bag virksomheden at kende. Lennart blev kunde allerede i september 2006 og er gradvist blevet mere og mere involveret i Better Globe, med fokus på de punkter, han fokuserer på ved denne kunde event. Nedenfor kan du læse om hans foreløsning fra kunde eventet i Malmö, torsdag d. 9. november.


Læs hvad Lennart har at sige om sin forelæsning, hvis du ikke kunne deltage i eventet.


Følg fornemmelsen og inspirationen!

De finansielle gevinster er omfattende og involverer så meget mere end “bare jobs for fattige farmere og penge i lommerne på vores kunder”. De økonomiske fordele kan måles på så mange store områder i så mange lande, hvis vi blot trækker de økonomiske virkninger ud i tid, rum og energi.

Min eneste betingelse for at blive kunde hos Better Globe var, at hvis jeg bidrog med mine penge til at plante træer i halvørkenområder i Østafrika, må det aldrig på nogen måde være forkert eller dumt.

Jeg havde hverken tid eller lyst til at stifte bekendtskab med alle aspekter af, hvad der var at sige om denne virksomhed. I had neither the time nor the desire to familiarize myself with all aspects of what was said about this company. Du talkte om afkast fra træerne, men jeg troede ærligt talt ikke på det. For mig var det ikke om at få penge retur men om at bidrage til at gøre noget godt.

Hvis jeg havde set det som en investering, havde jeg sikkert aldrig truffet beslutningen om at blive kunde til at begynde med.

I stedet for lagde jeg mærke til, at denne virksomhed fokuserede på indsatser, som jeg synes, er vigtige, og som jeg med glæde ville støtte med et par 10 € sedler hver måned. Plantning af træer i ørkenen, jobs og hjælp til fattige bønder, skoler til børn og støtte med vand og penge.

Det var tilstrækkeligt for mig, og det vil jeg altid være taknemmelig for. Det førte mig til min første rejse 1½ år senere, da jeg tog ned for at se, hvad der skete på stedet i Kenya og i Uganda.

I mit foredrag beskrev jeg Better Globe fra mit professionelle perspektiv. Jeg arbejder som en lærer i livet!

Administrer tid, rum og energi

En måde at beskrive, hvad vi mennesker gør i vores levetid, er at vi administrerer tid, rum og energi. Vi helliger hele vores liv til det, og i vid udstrækning adskiller det sig ikke meget fra andre dyr.

Økonmi er et kvalitetsbegret indenfor diciplinen at håndtere og administrere ressourcer.

  • Hvis du håndterer noget på en bæredygtig måde således, at det, du håndterer, bliver større i omfang eller forædles til en højere værdi, end det havde tidligere, er det økonomisk.
  • Hvis du håndterer ting på en måde, hvor det falder i værdi eller opbruges, er det uøkonomisk.

Dette er økonomi kun dette. Tid, rum og energi er, hvad vi stræber efter og vil have mere af, hvad vi samler og hvad vi forsøger at indfange og eje. Tid, rum og energi er også ressourcer, vi bruger, til at gøre det. Vi forbruger tid, rum og energi til at opnå tid, rum og energi. Netto afgør om det er håndteret økonomisk eller uøkonomisk.

Penge er den mest potente energi

Penge tilhører kategorien energi. Penge er også den mest potente energi vi mennesker har for tiden. Penge synes at have en evne til at stå over lovgivning og regulativer, true med vold og aktiv vold, hegn og mure, så vel som grundlæggende værdier som ære og ærlighed osv.

Hvis penge kan udvindes, har mennesket en ødelæggende måde at finde dem og udvinde dem, ofte på ekstremt uøkonomiske måder. For eksempel skovrydning i regnskove, nedbrydning af jordlaget, fossile brændstoffer osv.

Økonomisk færdighed

Det betyder selvfølgelig, at hvis du kan nærstudere en kædereaktion af begivenheder og kun se på individuelle begivenheder, kan det forekomme økonomisk, selv når det ikke er tilfældet. Man kan udvinde penge og samtidig underminere mængder af andre værdier, som vi er nødt til at håndtere på økonomisk vis, f.eks. bæredygtighed.

At have økonomisk færdighed er at være i stand til at forstå komplekse systemer med økonimisk flow, så du kan håndtere dem på økonomisk vis.

Normalt, når man udvinder energi, forbruger man både tid og rum, men også andre typer af energi. Man kan for eksempel udvinde elektricitet og penge fra vand, men så har du brug for både tid og rum og andre typer af energi for at opnå det.

Sådan fungerer det normalt i verden, i vores samfund og ikke mindst i vores personlige liv. At forstå dette kaldes, at man har økonomisk færdighed, og du kan naturligvis opnå forskellige niveauer af denne kompetence, ligesom sprog har forskellige niveauer.

Better Globes håndtering af rum

Better Globe driver sin virksomhed ved at bruge så lidt værdifuld rum som muligt, der allerede bruges til andre formål. På den anden side, administreer Better Globe tilsyneladende ubrugeligt rum, hvor mennesker ikke kan forsøger sig selv og knap nok overleve. Rum, der er mere eller mindre værdiløst i enhver henseende, og som fortsætter med at falde i værdi grundet affolkning og ørkendannelse.

De bruger dette rum til at plante skove og skabe jobs, etablere skoler, give adgang til den energi, der kaldes penge og mange andre ting. Allerede her er den totale økonomi enorm for både mennesker og for vores planet.

I dag flygter folk på tværs af planeten af økonomiske årsager. De kan ikke blive, hvor de gerne vil være, hvor de har venner og familie, og hvor de gerne ville leve, hvis de havde valget. De flygter fra krig, undertrykkelse og mange andre ting, men fællesnævneren i alle tilfælde er, at det er baseret på dårlig administration af ressourcerne tid, rum og energi.

Lokalt, i de fleste lande går flugten fra landet til byer, og Kenya og Uganda er ingen undtagelse. Byerne er overfyldte med mennesker, der ikke kan forsøger sig selv, ihvertfald ikke indenfor loven eller med hensyn til andres tid, rum og energi.

Hvis vi skal være i stand til at administrere jordens ressourcer og os selv på økonomisk vis, er vi i det mindste nødt til at være i stand til at leve på hele klodens overflade. Better Globe gør det muligt de steder, hvor de opererer.

Better Globes administration af energi

Vores opsparinger, og den måde vi alle investerer og ikke mindst forbruger på, er det, der afgør, hvor man kan udvinde penge, for eksempel, rum eller mere specifikt jordens ressourcer.

I dag ved vi for eksempel, at vores kollektive pensionspenge har større betydning end at køre bil i et land som Sverige. Vi er meget meget små, når det kommer til at køre bil i Sverige, men vi er meget store, når det drejer sig om at lægge arbejdsløse penge i en bunke, og også i form af at beskæftige penge ved at investere.

Ved at investere vores penge i ting, der rent faktisk er financielle, dvs. ting, der administrerer alle de involverede ressourcer (tid, rum og alle typer energi) på en bæredygtig måde, dirigerer vi også andre menneskers penge i den retning.

En virksomhed, et samfund eller en privatperson må alle på den ene eller anden måde udvinde penge som en ressource. Dette er en nødvendighed i det nuværende energistyringsregime, som vi har i dag. Det er derfor, mange mennesker er engagerede i at tjene penge. Men hvis penge ikke er der til at blive udvundet, vil det være den rent økonomisk tab at forsøge.

Regnskoven ville blive ladt i fred, hvis der ikke var penge at udvinde fra den. Oceanerne ville være fri for affald, hvis der var penge at udvinde fra det. Ørkenen ville være grøn og folk ville bo der, hvis der var penge, der kunne udvindes på stedet. Mennesker har brug for købekraft, mennesker har brug for jobs eller en form for indtægt for at være i stand til at skabe samfund.

Samfund har brug for virksomheder, der tjener penge, fordi det tiltrækker mere handel og flere mennesker til stedet. Mennesker, der kærer sig om og passer ekstremt godt på deres sted i lang tid. Det er kun når samfund er overfyldte, og den overordnede økonomi er dårlig, at selvudryddelse begynder, men det er noget helt andet. Det er et problem for de gigantiske byer kloden over.

“Ingen kan gøre alt, men nogen kan gøre noget” og Better Globe er en af de parter, der driver deres virksohed på en måde, der modvirker ødelæggelsen af vores regnskove, modviker overfyldte byeer og modvirker masseflugt fra det afrikanske kontinent. I forlængelse er Better Globe en af alle de virksomheder og firmaer, der bidrager til en verden i fred, som vi alle kan leve i, og hvor ressourcer er tilstrækkelige for alle.

Det som Better Globe opnår i lille skala med deres aktiviteter, er forklaret på mange måder på denne hjemmeside. Jeg vælger at kaste lys på det, der måske ikke er åbentlyst for alle. Det, som ikke er et direkte resultat af Better Globes handlinger og vores køb af træer, men derimod de indirekte resultater af mange ting, hvor Better Globe spiller en rolle. Selv DU vil få en betydelig indflydelse, hvis du vælger det.

Better Globe skaber konkrete og håndgribeligt målbare resultater i det meget korte løb og ekstreme indirekte indflydelse i det lidt længere løb.

At lade pengene arbejde for dig hos Better Globe er en af de mest økonomiske beslutninger, du kan lave i dag. Selv hvis din eneste interesse er i den energi, vi kalder “penge”, så er dette måden..

For flere fakts om dette emne, bringer vi to andre præsentationer af Better Globe. Del 1 med Johan Gustafsson og Del 3 med Jan Bolmeson. Tak for dit engagement i dette væsentlige og spændende spørgsmål.


Opspar nogle af dine penge i træer og hjælp med at reducere fattigdom

Vi inviterer dig til at gøre en forskel i Østafrika, bidrage til en bedre verden og administrere dine opsparinger på en etisk, bæredygtig og langsigtet måde. Klik på linket til vores butik og foretag et socialt ansvarligt køb i dag. Hos os er det rentabelt at gøre en forskel!

Skriv et svar

Ingen kommentarer