Her er flere fotos fra besøget på den ugandiske skole ved ækvator, der blev finansieret via vores kunders køb af donationspakker. I dag drives den af en velgørenhedsorganisation (NGO) med fokus på uddannelse.

Tak til Johan (på fotoet nedenfor) for at sende os alle disse fotos. Folk har tendens til at tro, at vi er en velgørenhedsorganisation. Det er vi ikke. Vi, Better Globe, er en forretningsdrevet kenyansk skovbrugsvirksomhed. Vi tror på, at økonomisk bæredygtighed er en forudsætning for et langsigtet perspektiv, og at det er lige så vigtigt som gode relationer til den lokale befolkning og andre organisationer. Det er derfor, vi bruger nogle af pengene fra donationspakken, som du som kunde kan købe, til at finansiere renovering og opførelse af skoler.

Når den egentlige opførelse eller renovering er færdig, overlades skolen til organisationer, der arbejder med uddannelse. Vores primære partnerorganisation er velgørenhedsorganisationen Child Africa, der har drevet skoler i Uganda i næsten 25 år. De har også modtaget den bedste NGO pris i kategorien uddannelse. Det er dem, der overtager og driver skolerne.

Vi er meget begejstrede for, at skolerne fokuserer på anti-korruption fra en meget tidlig alder, ved at inkludere det i skolens vision:

To help millions of children to get quality education and teach “Honesty and Integrity” as a tool to fight poverty and corruption.

og ligeledes i deres mission:

To guide, encourage and inspire the children of Africa to become champions of integrity in order to eradicate poverty.

De er overbevist om, at for at gøre en langsigtet forskel, er det nødvendigt at arbejde med børn.

Johan from Stockholm with one of the teachers at the equator school.
Johan fra Stockholm med en af lærerne på ækvatorskolen.
The school at the equator which has been financed by Better Globe, 180703
Skolen ved ækvator, der blev finansieret af Better Globe, 180703
The school in the background and the children, 180703
Skolen i baggrunden og børnene, 180703
School yard outside the school by the equator, 180703
Skolegård udenfor skolen på skolen ved ækvator, 180703
School yard outside the school by the equator, 180703
Skolegård udenfor skolen på skolen ved ækvator , 180703
School yard outside the school by the equator, 180703
Skolegård udenfor skolen på skolen ved ækvator , 180703
The school's vision and mission, 180703
Skolens vision og mission, 180703
In Uganda, English is one of the official languages, 180703
I Uganda er engelsk et af de officielle sprog, 180703
A wall with educational posters, 180703
væg med plancher til undervisningen, 180703
A wall with educational posters, 180703
Væg med plancher til undervisningen, 180703
Archive image from February 27 in 2009,  when the school was under construction, with one of our Norwegian customers, Einar. 090227
Arkivfoto fra d. 27. februar 2009 da skolen var ved at blive opført med en af vores norske kunder, Einar. 090227
An earlier archive image, when bricks was all there was. 080108
Et tidligere arkivfoto, da murstenene var det eneste, der var. 080108

Skriv et svar

Ingen kommentarer