“Vi har ikke arvet jorden fra vores forældre – vi har lånt den fra vores børn”. Financiel blogger Jan Bolmeson citerer det gamle indianske ordsprog, mens han forklarer, hvorfor han har valgt at investere i vores træer som en del af sin etiske og bæredygtige opsparingsstrategi.

Mange af os forsøger at tage miljøet med i betragtning, når vi foretager daglige livsvalg. Vi forsøger at tage cyklen i stedet for bilen, vi vælger økologisk, når det er muligt osv. Alligevel glemmer mange af os, at vores opsparing faktisk har en væsentlig større indflydelse på miljøet end mange af de førnævnte ting.

Lennart Göthe talte om dette i del 2/3 ”Poverty combated with purchasing power”, og det blev også nævnt af Johan Gustafsson i ”This year’s news and successes, 2018”. I videoen herunder taler Jan om, hvordan han ser på virksomheden fra et bæredygtigt og etisk perspektiv.

Læs, hvad Jan har skrevet om sit foredrag.

Fra traditionelle opsparinger til indflydelsesrige opsparinger

I de senere år har vi set en tydeligt voksende interesse blandt investorerne. De leder ikke udelukkende efter et godt afkast på deres penge længere, men de ønsker også, at pengene gør noget godt i mellemtiden.

Med traditionelle opsparinger blev etiske, sociale, miljømæssige og bæredygtige faktorer ignoreret. Derpå begyndte vi at anerkende bl.a. arbejdsforhold i andre lande, og nu er de såkaldte SRI principper for “Socialt Ansvarlige Investeringer” blevet udfærdiget.

På mange måder var strategien at fravælge de største syndere blandt de miljøskadende virksomheder, eller virksomheder der handlede med våben, tobak eller andre uetiske virksomheder.

Problemet med at fravælge var imidlertid, at man ikke sagde, hvad man ønskede i stedet. Det giver ikke anden besked end “vi ønsker ikke noget”. Det er godt men svagt. I de senere år er man derfor begyndt at udvikle de såkaldte ESG principper, der tager miljøet og sociale faktorer med i betragtning, og indflydelse gennem virksomhedsledelse. I stedet for at fravælge, vælger man til.

FN har også taget det til sig f.eks. med de såkaldte UN PRI principper, UN:s Principles for Responsible Investment. More and more funds, thanks to demands from us consumers and other organizations, are beginning to report not only their returns but also their impact. A significant example is the letter ”A sense of purpose” sent out by the CEO of Black Rock, Larry Fink , the world’s biggest fund company.

Det sidste stadie, der får mere og mere opmærksomhed, og hvor Better Globe var blandt de første til at implementere det, er opsparing med indflydelse. Det vil sige, at hele virksomhedens forretningskoncept er baseret på at gøre godt. Et svensk eksempel, som vi bør være meget stolte af, er den Gøteborg-baserede virksomhed Trine. Det er et firma, der er dedikeret til at vurdere virksomheder baseret på, hvilken de har i lige så høj grad, som hvilket afkast de tilbyder. Ved at give disse virksomheder penge, vælger vi med fødderne – vi opsparere siger ganske enkelt – vi synes, dette er godt, vi vil gerne have mere af det samme.

Indflydelse på hvad? FNs 17 globale mål for bæredygtighed

Når vi taler om indflydelse, er det også godt at blive enige om, hvilken form for indflydelse, der er tale om. I mit tilfælde, er det bedste værktøj, jeg har fundet FNs verdensmål for bæredygtig udvikling. Når jeg taler om at gøre godt, tænker jeg meget på disse mål.

Ved at opspare nogle af mine penge i Better Globe, bidrager jeg faktisk til adskillige af disse mål. I min subjektive mening er det som minimum:

 • Afskaf fattigdom
 • Stop sult
 • Kvalitetsuddannelse
 • Ligestilling
 • Rent vand og sanitet
 • Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Industri, innovation og infrastruktur
 • Mindre ulighed
 • Klimaindsats
 • Livet på land
 • Partnerskaber for handling

Jeg tror på, at Better Globe bidrager til det faktum, at vi som mennesker på denne planet skal opfylde disse mål på forskellige vis. Kunder, der køber træer, skaber jobs, finansierer mikrolånsbanker, finansierer organisationer, der arbejder med skoler, bidrager til vandforbedrende foranstaltninger osv.

Dette vil igen have positive konsekvenser vedrørende ligestilling og lighed. Træerne reducerer problemer med erosion, ørkendannelse og reducerer de klimaproblemer, vi står overfor. Endvidere har man set, a biodiversiteten på plantagerne øges, når mikroklimaet forandres til det bedre.

Jeg kender kun få måder, hvor man kan bidrage med at opfylde så mange af FNs globale mål for så lille en pengesum som 17 € for et træ eller 53 € for en donationspakke.

Tidsbegrænset tilbud til kunder

Vi anbefaler altid regelmæssig opsparing. Det er godt for dig, og det er godt for viksomheden, der har brug for at betale lønninger til ansatte i Afrika hver måned, for nu at nævne en regelmæssig udgift. Det er derfor, vi også belønner kunder, der regelmæssigt sparer op ved at købe 1 donationspakke og 10 træer om måneden med 20 bonustræer ved årets udgang.

Imidlertid gælder bonussen kun en gang per kunde, og derfor ønsker vi at give de kunder, der ønsker at købe træer udover disse 12 donationer og 120 træer om året, en mulighed for at få en mængderabat.

 • Hvis du køber 150 – 499 træer, har du muligheden for at få 5% bonustræer
 • Hvis du køber mere end 500 træer, har du muligheden for at få 10% bonustræer

Bonustræerne giver samme forventede afkast som de regelmæssige træer. Tilbuddet er gyldigt indtil d. 19. november. Placer din ordre ved at sende en e-mail til kundeservice på at support@betterglobe.com med dit kundenummer og det antal træer, du ønsker at købe.

Tilbuddet på regelmæssig opsparing og den første mængderabat er den samme

Bemærk venligst, at det første tilbud på 5 procent svarer til regelmæssig opsparing i 1 donationspakke og 10 træer. Vi anbefaler derfor, at du begynder med at spare op hver måned og muligvis supplerer dit køb, før du bruger mængderabatten.

Kundeservice kan naturligvis også hjælpe dig med din månedlige opsparing og yderligere køb. E-mail support@betterglobe.com.


Opspar nogle af dine penge i træer og hjælp med at reducere fattigdom

Vi inviterer dig til at gøre en forskel i Østafrika, bidrage til en bedre verden og administrere dine opsparinger på en etisk, bæredygtig og langsigtet måde. Klik på linket til vores butik og foretag et socialt ansvarligt køb i dag. Hos os er det rentabelt at gøre en forskel!

Skriv et svar

Ingen kommentarer