Her følger flere fotos fra kunde og fotograf Marcus Bolin, der deltog i kundebesøget denne sommer. Disse fotos er også fra Kiambere plantagen i Kenya.

Du kan se flere af Marcus’ fotos i den foregående artikel eller du kan se andre artikler fra denne rejse i kategorien kunderejse 2018.

Mukau tree planted by customers who visited Kiambere 2012. Image from July 2018.
Mukautræ plantet af kunder, der besøgte Kiambere 2012. Foto fra juli 2018.
Raw rubber from an Acacia Senegal tree which is sold for profits. Kiambere, July 2018
Rågummi fra et Acacia Senegal træ, der sælges for profit. Kiambere, juli 2018
By making small cuts on the Acacia trees, one can increase the amount of raw rubber extracted from the tree. Kiambere, July 2018
Ved at lave små snit i akacietræerne, kan man øge mængden af rågummi, som træerne giver. Kiambere, juli 2018
One of the employees taking care of the trees. July 2018
En af medarbejderne, der tager sig af træerne. Juli 2018
One of the guards on the plantation whose primary task is to protect the trees against goats and other animals that eat the seedlings. July 2018
En af vagterne på plantagen, hvis primære opgave er at beskytte træerne mod geder og andre dyr, der spiser stikplanter. Juli 2018
Protection from the sun at the nursery at the Kiambere plantation in Kenya. July, 2018
Beskyttelse mod solen på planteskolen på Kiambere plantagen i Kenya. Juli 2018
Marcus Bolin, the photographer who has taken these lovely pictures. Kiambere, July 2018
Marcus Bolin, fotografen, der har taget disse dejlige fotos. Kiambere, juli 2018
One of the workers responsible for watering the seedlings in the nursery. July 2018.
En af arbejderne, der har ansvar for, at stikplanterne vandes på planteskolen. Juli 2018.

Skriv et svar

Ingen kommentarer