Dette er en fotoserie, der viser mukautræets livscyklus fra nød til plante. Billederne er taget af Better Globes kunder under diverse besøg på Kiambere plantagen i Kenya.

Fruits collected from the Mukau tree. 180629
Frugter høstet fra mukautræet. 180629
One of our employees, Philomena Wayua, removes the pulp from the Mukau fruit to bring out the hard nut. The nut is then dried. 170704
En af vores ansatte, Philomena Wayua, fjerner frugtkødet fra mukaufrugten for at frigøre den hårde nød. Herefter tørres nødden. 170704
Detail image of the removal of the pulp. 170704
Detalje fra fjernelse af frugtkødet. 170704
Close up of the Mukau nut immediately after the pulp has been removed. 170704
Nærbillede af mukaunødden umiddelbart efter, frugtkødet er fjernet. 170704
The dried Makau nut. 180629
Den tørrede mukaunød. 180629
A machete and a club is used to crack the nut. 170704
En machete og en kølle bruges til at knække nødden. 170704
In the nut there is one or a few seeds. These are gently scratched with a razor blade to help the seed absorb moisture and begin to grow. 170704
I nødden er der en eller flere frø. De ridses blidt med et barberblad for at hjælpe frøet med at absorbere væske og begynde at gro. 170704
Close-up of the inner nut that is revealed with a razor blade to facilitate sprouting. 180629
Nærbillede af den indre nød, der afdækkes med barberbladet for at hjælpe med spiringen. 180629
Inner nut is planted in plastic bag with soil, which is then placed in the nursery. 170704
Den indre nød plantes i en plastpose med jord, der derpå placeres på planteskolen. 170704
The Mukau seeds have just been planted in the bags full of soil and nutrition. 170704
Mukaufrøene er netop blevet plantet i poser fyldt med jord og gødning. 170704
Close-up of a Mukau shot that has just sprouted. 170704
Nærbillede af en mukaukimplante, der netop har spiret. 170704
The inner nut then grows into a small seedling. 170704
Den indre nød vokser derpå op til en stikplante. 170704
All the seedlings grow in the nursery until it is time for them to be planted out on the plantation or with a farmer. 170704
Alle stikplanterne vosker på planteskolen, indtil det er tid til at plante dem ud på plantagen eller hos en bonde.170704
An employee is watering the seedlings that are going out on the plantation during the next rainy season.180628
En ansat vander stikplanterne, der plantes ud på plantagen under den næste periode med regn.180628
Anna, one of our customers with a seedling ready to be planted. 180629
Anna, en af vores kunder, med en stikplante klar til at blive plantet. 180629
A seedling is planted out on the plantation. 150204
En stikplante plantes på plantagen. 150204
During the first year after planting, the trees are watered many times by hand. 150204
I det første år efter plantning, vandes træerne mange gange med hånden. 150204
A 20 year old Mukau tree.
Et 20 år gammelt mukautræ.

Relaterede artikler


Start opsparing i træer eller reserver en plads på et webinar

Hvis du også ønsker at deltage og gøre en god gerning, bidrage til en bedre verden og håndtere din opsparing på en etisk, bæredygtig og langsigtet måde, så brug linket nedenfor.

Du er velkommen til at læse mere her på hjemmesiden, hvis du har andre spørgsmål. Vi har en FAQ side med de 50 oftest stillede spørgsmål, og du kan naturligvis kontakte os på support@betterglobe.com.

Skriv et svar

Ingen kommentarer