Ægte bæredygtighed

Ægte bæredygtighed

Med bæredygtighed i alle aspekter af vores arbejde

Bæredygtighed har været et gennemgående træk i Better Globes arbejde siden starten i 2006. Vores hjerte og vores lidenskab ligger i at møde det enorme potentiale hos folket og miljøet i Kenya og Uganda på en måde, der styrker folket, miljøet og fører til bæredygtige virksomheder og samfund.

Globalt og lokalt i Kenya og Uganda finder der en stor urbanisering sted. Better Globes arbejde i de områder, hvor de opererer, fører til en opbremsning i urbaniseringen og skaber muligheder for mennesker, så de kan blive eller flytte tilbage.

Vi promoverer bæredygtige samfund og bæredygtige jobs for dem, der bor i de nærliggende områder. Efterhånden som samfundene bliver ved med at vokse, kan folk forsørge sig og fortsætte med at drive deres jordbrug. De forskellige services i samfundet kommer til dem i stedet for den modsatte vej.

Befolkning af landområder

Da Better Globe begyndte at operere i Kiambere, bestod landsbyen af en lille samling af fem huse. Dengang var der intet eller kun lidt håb for beboerne i landsbyen om, at de kunne skabe nogen form for velstand.

I dag består den samme landsby af 109 huse, og Better Globe er en stor og attraktiv arbejdsgiver midt i, hvad der bedst kan beskrives som en ødemark. Mange andre virksomheder findes også i området nu, og flere gårde i nærheden af Better Globes træplantager, forsørger allerede flere indbyggere.

I andre dele af det nordlige Kenya, hvor Better Globe endnu ikke er etableret, flytter folk til større landsbyer og byer efter arbejde eller for at prøve at finde andre måder at overleve på. De kan ofte få adgang til fødevarerationer gennem hjælpeprogrammer, men mens de er væk, overtager tørke og erosion deres gamle landbrugsjord, der i stigende grad gør den ubrugelig.

Jobs skabes

En af nøglerne til at bremse affolkningen og ørkendannelsen i disse områder er bæredygtigt arbejde baseret på ægte behov, ægte kommercielle spilleregler og ikke mindst indenfor forretningsområder med store behov i den overskuelige fremtid. Det globale behov for tømmer er stort, og det tager lang tid at imødekomme, da træer gror langsomt.

At the plant nursery in Kiambere, 72% of the employees are women.
På planteskolen i Kiambere, er 72% af de ansatte kvinder, Kenya 2017.

Efterspørgslen efter kvalitetstræ er fortsat større end udbuddet, hvilket er positivt for Better Globe, da vi fokuserer på at plante mukautræer. Mukau svarer til kvaliteten af mahogni og gror relativt hurtigt. Hvert år plantes en stor mængde nye træer på vores plantager, der har behov for pasning gennem hele træets produktionstid (omkring 20 år). Dette sikrer, at der er arbejde at få i lang tid fremover. At plante skove i halvørkenområder er absolut en vækstindustri af flere årsager.

En bæredygtig lokaløkonomi

Landsbyboerne gør, hvad de kan, for at indrette deres liv, så de kan forblive i landsbyerne. De har endda en kollektiv tilgang til penge og andre ressourcer. Der er sædvanligvis en landsbykasse eller fælles økonomi, og det lidt der ejes kollektivt passes der på. Men landsbykassen er ofte for lille til at gøre en varig forskel for landsbyen.

Mwethi Mwendi optog et mikrolån på 100 USD, købte geder og forbedrede levevilkårene for hele landsbyen.

Better Globe kan ved hjælp af donationspakker tilføre penge i form af mikrolån, der resulterer i små virksomheder eller opstart af fælles landsbyprojekter, der genererer ny værdi og overskud. Det er oftest kvinder, der er får lov til at låne en lille sum penge, så de kan starte en aktivitet, der skaber en indtægt eller investere i noget, der gør dem i stand til på sigt at spare penge.

Bevidsthed betyder bæredygtighed

Mennesker, der kan leve og samspille med naturen er ofte bevidste om, at de er afhængige af det biologiske økosystem. På vores plantager står det gradvist mere tydeligt frem for ansatte og personale, at man er nødt til at tage hånd om jorden og naturen. At det er takket være træerne plantet i jorden, at værdi skabes, der tillader folk at leve, og at det medfører mange positive biprodukter i de nærliggende områder.

Bæredygtighd er også at blive bevidst om, hvordan det økonomiske kredsløb i samfundet fungerer. Når det økonomiske kredsløb først er startet, reduceres behovet for ekstern assistance.

En af Better Globes primære formål er at bekæmpe fattigdom og korruption. Derfor er det en vigtig grundtanke i organisationen, at man sikrer, at alle vinder noget, de steder, hvor vi arbejder. Folk skal være i stand til at stole på, at de bliver behandlet retfærdigt, og at vores arbejde er baseret på sunde og bæredygtige relationer.

Start opsparing i træer eller reserver en plads på et webinar

Hvis du også ønsker at deltage og gøre en god gerning, bidrage til en bedre verden og håndtere din opsparing på en etisk, bæredygtig og langsigtet måde, så brug linket nedenfor.

Du er velkommen til at læse mere her på hjemmesiden, hvis du har andre spørgsmål. Vi har en FAQ side med de 50 oftest stillede spørgsmål, og du kan naturligvis kontakte os på support@betterglobe.com.

Klar til at købe nogle træer?

If you also want to do good, contribute to a better world and save your money in an ethical, sustainable and long-term way, use the link below. Start saving monthly or buy single trees

Reserver din plads på webinaret

Each Tuesday evening at 8.30 pm we host a live-streamed information meeting online, where you can get more information. It is free of course, and you will be able to ask questions. Book your seat
Lucas Sköld
Stockholm, Sweden

Det bedste ved Better Globe er forskellen, jeg kan gøre med mine penge. Det føles godt at vide, at mine penge går til at give børn en skolegang, hjælper folk ud af fattigdom og genopretter naturens balance på steder, hvor det virkelig er nødvendigt. At jeg også kan bruge Better Globe som en del af min opsparing, gør det til win win, hvilket er helt fantastiskt

Kontakt os

Hvis du har nogen spørgsmål eller betænkeligheder, skal du endelig ikke tøve med at kontakte os på support@betterglobe.com

Træplantning reducerer klimatruslen

Det er ingen nyhed, at træer bidrager til at reducere klimatruslen. Allerede i IPCC-rapporten fra 2018 blev det oplyst, at der skulle kræves cirka 1 milliard hektar yderligere skov. Dette svarer til cirka 2 milliarder fodboldbaner med skov, eller et område på størrelse med USA. Men ifølge en ny undersøgelse fra d. 5. juli iLæs mere…