Den effekt vi har

Den effekt vi har

Sammen gør vi en forskel

Det vigtigste for os er, den forskel vi gør, og den effekt vi har i det lange løb. Better Globe ønsker at bidrage til udryddelsen af fattigdom i Afrika ved bland andet at give folk mulighed for at arbejde og ved at skabe vedvarende værdi med træplantager og gennem uddannelse.

For at kunne opnå den bedst mulige positive effekt, har vi i Better Globe fundet det nødvendigt at arbejde på adskillige fronter på samme tid. Disse er nogle af de områder, hvor vi har været i stand til at skabe yderst positive effekter.

Vi reducerer risikoen for, at familier splittes op

I mange tilfælde forsøger mændene fra landområderne at finde arbejde i storbyerne, men de når sjældent længere end til udkanten af byen. I stedet havner de i slummen, hvor kriminalitet og narkotika er tilstede. De finder sjældent eller aldrig et job og er for stolte til at rejse hjem og fortælle andre, at de fejlede.

Detter fører til, at mange familier splittes ad. Mange kvinder er alene og børnene er tvunget til at hjælpe med at forsørge familien. Dette har mange konsekvenser, der fører til fattigdom, manglende uddanelse og intet håb for fremtiden, der igen kan føre til kriminalitet osv.

This couple is taking care of their grandchildren since the children's parents have left to look for jobs in the city.
Dette par passer deres børnebørn, da børnenes forældre har efterladt dem for at søge arbejde i storbyen.

I stedet for at tvinge fokl til at flytte væk for at finde arbejde, skaber vi jobmuligheder der, hvor folk i forvejen bor, da vi etablerer plantager langt ude på landet. Mennesker, der aldrig har haft et job, kan nu finde arbejde under værdige forhold og modtage en fast løn og føle sig stolte over at være i stand til at forsørge sig selv, deres familier, og bidrage til lokalsamfundet på forskellig vis.

Vi ansætter også kvinder i vid udstrækning, hvilket er usædvanligt på disse egne, og endnu mere sjældent er kvndelige formænd på planteskolerne. Dette er en del af Better Globe’s arbejde for social bæredygtighed, da studier viser, at kvinder bidrager mere til deres familier end mænd, og siden det generelt er vanskeligt for kvinder at finde fast arbejde i landområder.

Kvinderne på landet i Kenya er generelt bedre til at håndtere penge ansvarligt. Dette betyder, at flertallet af dem, der får godkendt mikrolån gennem mikrolånsbankerne finansieret af køberne af Better Globes donationspakker, er kvinder.

Skole og uddannelse – et af de vigtigste skridt ud af fattigdom

Hvis børn ikke får muligheden for at gå i skole, er der stor risiko for, at de i stedet lærer, hvad deres forældre lærte af deres forældre. I mange tilfælde involverer det korruption, og det fører ofte til ulighed og en forankring i fattigdom. Vi kan ikke altid hjælpe de voksne til at gøre ting på en ny måde og lede efter nye muligheder, men når vi starter med børnene, kan vi bygge et værdigt og bæredygtigt funddament for lokalsamfund, der kan arves af de kommend generationer.

Better Globe has funded the renovations of this preschool in Mboti, Kenya
Better Globe har finansieret renovationen af denne børnehaveklasse i Mboti, Kenya

Årsagen er, at skoler er en meget vigtig del af vores arbejde. Vi bidrager med viden og økonimiske ressourcer til renovering og opførsel af skoler, der ofte ligger tæt på plantagerne. I mange tilfælde hjælper vi også med at plante træer på skolens område med henblik på, at skolerne bliver selvforsynende i det lange løb. Skolerne er derefter drevet af NGO (non-profit organizations) som f.eks Child Africa foundation.

Jo flere træer, der plantes, desto større forskel gør vi

Skovrydning er et kæmpe problem rundt omkring i verden, og til trods for, at mange beslutningstagere verden over er enig i dette, er det, der gøres, hverken nok eller hurtigt nok. Vi har valgt at investere i kommercielt skovbrug i tørre områder. Det er vanskeligere at plante her sammenlignet med jord, der allerede er frugtbart.

The entrance to the plantation at Kiambere, Kenya, 2017.
Indgangen til plantagen i Kiambere, Kenya, 2017.

Fordelen er, at vi kan overlade den frugtbare jord til dem, der har størst brug for den, mens vi gør en større forskel ved at omdanne store områder af halvørken til grønne skove. Vi bidrager med at plante flere træer på jorden, og jo flere træer, der plantes, desto større er forskellen for vores planet og dens befolkning.

Træerne bidrager til at omdanne CO2 til oxygen, til at bremse den globale opvarmning, der delvis forårsages af solens stråler, der når jorden uden at blive opfanget af planter og derved konverteret via fotosyntesen, til at stoppe ørkendannelsen forårsaget af stadigt mere skovrydning, og selvfølgelig til at skabe jobs til fattige mennesker.

Hidtidige resultater

Der er så meget vi er stolte af at have opnået indtil nu, inklusive:

  • Plantet nogle tusinde hektar skov med over 1,2 millioner træer
  • Hjulpet mere end 4.500 familier med mikrokredit ved at finansiere mikrolånsbanker, som vi lader andre drive. Vi finansierer dem blot.
  • Samarbejde med mere end 2.355 partnerbønder (1. nov 2017), der planter træer på deres land, på nuværende tidspunkt mere end 150.000 træer.
  • Samarbejde med Kenya’s største energiselskab KenGen ved at have plantager omkring deres dæmninger for at reducere erosion. Vi har også dannet et partnerskab med deres stiftelse, KenGen Foundation, for at hjælpe lokalsamfund blandt andet med at plante træer og uddannelse.
  • Finansieret projekter for mere end EUR 375.000 for at forbedre vandsituationen.
  • Ansat mere end 120 personer i fuldtidsstillinger med fordele som sygeforsikring, hvilket er meget sjældent i Kenya. Mere end 300 personer arbejder deltid på plantagerne.
  • Samarbejde med mange lokale organisationer, virksomheder og myndigheder.
  • Finansiering og renovation af adskillige skoler, opførsel af to nye skoler og køb af en skole. Dette giver flere hundrede børn mulighed for at få adgang til uddannelse.

Start opsparing i træer eller reserver en plads på et webinar

Hvis du også ønsker at deltage og gøre en god gerning, bidrage til en bedre verden og håndtere din opsparing på en etisk, bæredygtig og langsigtet måde, så brug linket nedenfor.

Du er velkommen til at læse mere her på hjemmesiden, hvis du har andre spørgsmål. Vi har en FAQ side med de 50 oftest stillede spørgsmål, og du kan naturligvis kontakte os på support@betterglobe.com.

Klar til at købe nogle træer?

If you also want to do good, contribute to a better world and save your money in an ethical, sustainable and long-term way, use the link below. Start saving monthly or buy single trees

Reserver din plads på webinaret

Each Tuesday evening at 8.30 pm we host a live-streamed information meeting online, where you can get more information. It is free of course, and you will be able to ask questions. Book your seat
Cécile Tartar Jönsson
Åkarp, Sweden

Takket være Better Globe vinder alle. Børn kan gå i skole, folk får arbejde, mikrokredit og mulighed for at løfte sig ud af fattigdom og jeg som investor får penge tilbage. Alle tjener på det! Og selvfølgelig er planeten kun godt af at der plantes træer. Jeg synes, det er en fantastisk og bæredygtig forretningsmodel, som jeg virkelig vil anbefale til alle, jeg kender

Kontakt os

Hvis du har nogen spørgsmål eller betænkeligheder, skal du endelig ikke tøve med at kontakte os på support@betterglobe.com

Træplantning reducerer klimatruslen

Det er ingen nyhed, at træer bidrager til at reducere klimatruslen. Allerede i IPCC-rapporten fra 2018 blev det oplyst, at der skulle kræves cirka 1 milliard hektar yderligere skov. Dette svarer til cirka 2 milliarder fodboldbaner med skov, eller et område på størrelse med USA. Men ifølge en ny undersøgelse fra d. 5. juli iLæs mere…