FAQ

Svar på de oftest stillede spørgsmål om Better Globe

Her kan du læse de spørgsmål, vores kunder hyppigst stiller os om os, vores virksomhed og hvordan man køber træer fra os. Klik på hvert spørgsmål for at se svaret.

Hvis du ikke kan finde svaret på dit spørgsmål, så kontakt os venligst på support@betterglobe.com

 • Hvor meget koster træerne og donationspakkerne?

  Et træ koster 20 euro og donationspakken koster 59 euro.

 • Er jeg bundet til et månedligt abonnement?

  Nej, det er du ikke. Du kan vælge, om du vil købe træer, donationspakker eller en kombination af træer og donationspakker. Du kan vælge, om du vil købe en enkelt gang, flere gange eller som månedlig opsparing.

  Du kan til hver en tid annullere dit medlemsskab, selv om du har valgt månedlig opsparing. Du kan let gøre det ved at logge ind på hjemmesiden og ændre dine indstillinger for køb af træer og donationspakker. Du er også velkommen til at kontakte os for assistance.

  Således er det fuldstændig op til dig, om du vil købe træer, donationspakker eller begge. Endvidere er det op til dig, hvor mange du køber, og hvor ofte du køber.

  Du har 14 dages fortrydelsesret, hvis du ombestemmer dig efter et køb. I dette tilfælde, bedes du venligst kontakte support@betterglobe.com, og så hjælper vi dig med det.

 • Er det muligt at købe træer gennem mit firma?

  Både individer (fysiske personer) og firmaer (retlig enhed) er accepteret som kunder.

  Udover privatkunder har vi adskillige virksomhedskunder, der har købt træer gennem mange år. Vores anbefaling er, at virksomheder posterer træer som en langsigtede aktiver (anlægsaktiv). En 13XX konto skal vælges i BAS kontolisten. Vi kan hjælpe dig med at komme i kontakt med et revisionsfirma, der kan forklare det i detaljer. Kontakt venligst vores kundeservice for yderligere information.

 • Hvordan beskytter Better Globe mine personlige data og købsinformation?

  For at give vores kunder en sikker behandlig af kredit- og debetkortdetaljer, bruger vi en udbyder, der er certificeret til tredjepartsløsninger til kunder forskellige steder i verden. Det betyder, at vi ikke samler denne type af information i vores databaser. Vi har kun referencenumre til de kort, som vores kunder har registreret hos os. Referencenumrene bruges, når kunderne, der har et kort registreret, foretager er manuelt køb af vores produkter. De bruges også til de månedlige opsparinger gennem automatiserede opkrævninger.

  De oplysninger, kunder afgiver, for eksempel adresse og telefonnummer, gemmes og logges. Det betyder, at hvis oplysningerne ændres på kontoen, kan både de nye og gamle data genereres efterfølgende.

  Vi har dedikerede servere, og tager regelmæssig backup af databaserne.

 • Hvad sker der, hvis jeg som træejer dør?

  Hvis du dør, bliver dine træer et af aktiverne i boet. De fordeles til de begunstigede i boet i overensstemmelse med lovgivningen.

  Du kan også testamentere dine træer, hvis du ønsker det. Lovgivningen afgør, om dine ønsker følges mht. arvinger.

  Det er altid en fordel for dine begunstigede, hvis dine aktiver er dokumenteret på lettilgængelig vis f.eks. i et testamente.

  Hvert træ ejes i en 20-årig periode. Kundernes AID-koder (kundenummer) bruges til at få oplysninger om de træer, der ejes af en person. Dermed er det en fordel, hvis denne information er tilgængelig for de overlevende slægtninge. Hvert træejer har et login til vores hjemmeside. Der kan du finde et overblik over de købte træer. Det danner grundlag for vurderingen af aktiverne. En person med adskillige AID-koder har et login per kode.

  Better Globe AS skal modtage et dødscertifikat for at kunne overføre ejerskab af træerne til den person, der arver. Arvingens navn, e-mailadresse og telefonnummer er også påkrævet. Hvis der er flere arvinger, vil de eje den afdødes træer i fællesskab. Vi kan ikke opdele en konto i flere konti.

 • Hvorfor har Better Globe ikke en svensk 90-konto?

  En 90-konto er en PlusGiro eller Bankgiro konto, der starter med cifrene . Disse konti gives til velgørende organisationer, der foretager offentlige indsamlinger.

  Vores vision er at udrydde fattigdom og korruption ved at etablere og drive plantager, der skaber jobs; at samarbejde med bønder og tilskud til skoler, mikrofinans og øget adgang til vand. For at efterleve denne vision på den bedst mulige effektive og bæredygtige måde, har vi valgt virksomhedsformatet i stedet for velgørenhedsorganisation. Virksomheden sigter mod at fortsætte med at udvide sit anvendelsesområde over tid, mens en velgørenhedsorganisation i mange tilfælde har karakter af engangsformål.

  Better Globe er ikke en velgørenhedsorganisation og har derfor ikke en 90-konto.

 • Hvorfra kommer afkastet?

  Better Globe Forestry driver en virksomhed. Grundlæggende er det salget af afgrøder, forarbejdede afgrøder og det tømmer fra plantagerne, der skaber afkastet. Vi handler også med frø fra træer. Vi vil snart drive vores egne savværker. Virksomheden har desuden en række andre indtægtskilder.

 • Kan Better Globe garantere et afkast?

  Nej. Vi kan ikke garantere et afkast, og alle afkast er derfor estimater. Estimaterne baseres på både indtægter og udgifter, der i vid udstrækning er kendt på nuværende tidspunkt. For eksempel kan vi med stor sikkerhed beregne lønninger, maskineri og andre udgifter såvel som indtægter fra, hvad vi sælger.

  Vi føler også, at vi efter mere end 10 år med virksomheden, kan lave pålidelige forudsigelser og har en god viden om ricisiene. Vi har hidtil været i stand til at reducere og afværge alt, der kunne true vores evne til at overholde vores løfter.

 • Har Better Globe udbetalt noget til trækøberne?

  Det første år, vi foretog udbetalinger, var 2010. Det var for træer, der blev solgt til de første kunder i 2006. I 2011 udbetalte vi afkast for de træer, der blev solgt i 2006 og 2007. Og siden har det fortsat, hvilket betyder, at vi i 2017 udbetalte afkast på træer, der blev solgt mellem 2006 og 2013.

 • Hvordan beskattes mine Better Globe træer?

  Du betaler skat i henhold til lovgivningen i det land, hvor du betaler skat.

  Som eksempel beskattes aktiver ikke i Sverige. Det betyder, at dine aktiver ikke er skattepligtige. Derimod skal afkastet beskattes. Det betragtes normalt som egenkapitalforrentning. Skatteprocenten i Sverige er 30 procent.

  Når du modtager afkast på dit træ, deponeres beløbet i en såkaldt Better Globe konto. For at kunne bruge pengene, skal du aktivt anmode om at få beløbet i din Better Globe konto overført til din bankkonto.

  Bemærk venligst, at der er skattepligt på afkastet, når Better Globe deponerer beløbet på din Better Globe konto. Tidspunktet, du vælger til at overføre pengene til en almindelig bankkonto har ingen betydning for, hvornår skattepligten begynder.

  Lad os antage, at vi krediterer dit afkast til din Better Globe konto i december 2017. Uanset, om du overfører dine penge til din bankkonto i december 2017 eller i januar 2018 er irrelevant. Du bør oplyse dit afkast som egenkapitalforrentning, når du i foråret 2018 udfylder din selvangivelse for 2017.

  Afkast på træer, der ejes af firmaer, beskattes i reglen anderledes. Vi anbefaler, at du konsulterer din revisor eller skatteadvokat for at finde ud af, hvad der er gældende for din virksomhed. Vi har adskillige erhvervskunder, der har købt træer i mange år. De er allerede begyndt at modtage afkast. Beskatningen giver ikke anledning til problemer, men reglerne varierer afhængigt af bl.a. måden, virksomheden er sat op på.

 • Hvad er bedst: at eje træer via et firma eller privat?

  Som individ kan du købe træer og donationspakker. Hvis du har en virksomhed eller beslutter at starte en virksomhed, kan du vælge at foretage købene gennem dit firma. I det første tilfælde bliver du den direkte ejer, og i det andet tilfælde vil du eje træerne gennem firmaet.

  Hvilken ejerskabstype, der er mest favorabelt fra et økonomisk perspektiv, afhænger af, hvordan du planlægger at bruge afkastet.

  Afkastet på træer, der ejes af et individ, beskattes som indtægt fra kapital eller investering. Det betyder, at 30 procent af det overskud, du modtager fra træerne, skal beskattes. Det er lavere, end hvis du som individ ønsker at hæve overskuddet fra træerne ejet af dit firma.

  Et firma betaler typisk 22 procent skat på det afkast, træerne genererer. Det beskattes igen, hvis overskuddet udbetales til dig som firmaejer. Beløbet afhænger af, hvordan du vælger, at udbetalingen foretages. Denne mulighed er mindre profitabel end direkte ejerskab.

  Situationen er anderledes, hvis du agter at købe træer og donationspakker gennem dit firma for at beholde træernes afkast i firmaet. I dette tilfælde er det mere profitabelt at eje træerne gennem firmaet, da beskatningen er lavere for firmaet end for dig.

  Du kan få hjælp fra vores kundeservice, hvis du ønsker at kontakte et revisionsfirma, der kan forklare dette i flere detaljer.

 • I hvilke lande opererer Better Globe?

  I 2017 havde vi etableret plantager og påbegyndt samarbejde med bønder på diverse områder i Kenya. Der er avancerede planer om at begynde at plante træer i Uganda i løbet af 2018, og vi håber at blive i stand til at etablere virksomhed i Tanzania i de kommende år.

  Vi bidrager til at finansiere skoler gennem NGO organisationen Child Africa, og de er allerede aktive i både Uganda og Kenya.

 • Hvilke GPS koordinater, skal jeg bruge, hvis jeg gerne vil se Better Globes plantager på Google Earth?

  Her er nogle forslag til stedet, du kan se, når du bruger Google Earth eller Google Maps:

  Mboti Primary School
  GPS: -0.738638° S 38.436699° E‎ or -0° 44′ 19.10″, +38° 26′ 12.12″

  The Kiambere plantation
  GPS: 0.691755° S 37.912830° E or -0° 41′ 30.32″, +37° 54′ 46.19″

  Kibwezi Mukuyu Farm
  GPS: 2.375481° S 38.076478° E or -2° 22′ 31.73″, +38° 4′ 35.32″

  The Nyongoro plantation
  GPS: -2.330086° S, 40.323278° E‎ or -2° 19′ 48.31″, +40° 19′ 23.80″

 • Hvor mange træer er plantet på en hektar?

  Vi er nødt til at tage en antal parametre med i betragtning, når vi beslutter, hvor tæt vores træer plantes på plantagerne. Nogle gange skyldes det behovet for andre sorter.

  For at få en ide om, hvor tæt træerne plantes, tager vi ofte udgangspunkt i antallet af træer per hektar. Vi planter mellem 625 og 1.000 træer per hektar.

  En hektar er 10.000 kvadratmeter. For at få en ide om, hvor stor en hektar er, er det måske lettere at forestille sig et kvadrat på 100 gange 100 meter.

 • Er det økologisk dyrket?

  Vores mål er, at al dyrkning af træer skal være økologisk. Imidlertid kan vi desværre ikke klassificere alle jordbrugsaktiviteter, der foregå på plantagerne og i samarbejde med bønderne, som økologisk.

 • Bruger I kemisk gødning eller organisk materiale til gødning?

  Gødningstypen varierer afhængigt af de eksisterende forhold på hver enkelt plantage og afhænger af den enkelte bonde. Det betyder, at i tillæg til organisk materiale og fordelagtige bakterielle kulturer, bruges kemisk gødning.

 • Er Better Globe ISO certificeret?

  Hos Better Globes skovbrug arbejder vi i overensstemmelse med kvalitetsstyringssystemer som foreskrevet i ISO 9001 og miljøstyringssystemer som foreskrevet i ISO 14001. Vi har solid erfaring med styringssystemer i henhold til ISO i virksomheden. Rino Solberg, grundlægger og adm.dir. for Better Globe har tidligere arbejdet med ISO konsulentvirksomhed. Han har hjulpet mere end 150 virksomheder til at blive ISO certificerede.

  Styringssystemer i henhold til ISO blev indbygget i vores virksomhed fra starten i 2006. Vi arbejder med systematikkerne og overholder betingelserne som standarderne foreskriver. VI har indtil videre valgt ikke at blive certificeret. Vi har fordelene, som standarden giver. Certificeringen medfører omkostninger. Så vi har indtil videre besluttet, at omkostningerne er større end den værdi, de ekstra fordele ved certificeringen ville medføre. Denne beslutning tages op til revision med jævne mellemrum. Certificeringen kan blive relevant i fremtiden i takt med, at virksomheden ekspanderer.

 • Hvad er, og hvad gør en ambassadør for Better Globe?

  Nogle af vores kunder har valgt at blive ambassadører for vores virksomhed, vores brand og vores selskab. Kunder, der deler vores vision og vores ideer om, hvordan vi kan bidrage til bæredygtige sociale og miljømæssige forbedringer. De har også et ønske om at dele mulighederne for at gøre en god gerning for andre, for miljøet og for sig selv.

  Anbefalinger fra eksisterende kunder er en stærk reklame for en virksomhed. Vi har skabt et bonussystem for kunder, der hjælper os med at sprede informationen om vores virksomhed og med at skaffe nye kunder. Du modtager belønningen i form af en donationspakke om måneden, hvis du henviser seks nye kunder, der hver køber månedlige donationspakker, uanset om du vælger at være ambassadør eller ej. Læs mere om at anbefale Better Globe her »

  Du har muligheden for at blive ambassadør, hvis du vil arbejde professionelt med at skaffe nye kunder til Better Globe. Du vil så modtage kompensation fra Better Globe for hvert solgt træ. Kontakt din ambassadør for mere information eller læs mere her »

 • Er Better Globe en velgørenhedsorganisation?

  Vi driver vores virksomhed med det formål at udrydde fattigdom og korruption. Vi tror på, at for at opnå forbedringer i områder med udtalt fattigdom, er det nødvendigt med langsigtet virksomhed, der ikke er afhængig af støtte. Vi tror også på, at det er godt for folk at modtage hjælp til selvhjælp til at forbedre egen situation, og at det er den mest bæredygtige strategi i det lange løb.

  Udover vores forretningsaktiviteter, gør vi også et stykke velgørenhedsarbejde ved at støtte opførelse og drift af skoler, vandforsyning og mikrofinansaktiviteter.

  Vi er ikke en velgørenhedsorganisation. Imidlertid udfører vi megen velgørenhed indenfor rammerne af vores virksomhed.

 • Hvor meget af donationspakken går til velgørenhed?

  En donationspakke koster €59. Af disse går 19 til velgørenhed. De resterende €40 dækker omkostningen til de to træer, der bliver dine, og som giver et afkast mellem årene 5 til 20.

  Den velgørende indsats fra hver donationspakke er:

  To træer doneres til en lokal organisation, der modtager afkastet.

  Bidrag svarende til 500 liter vand. Det kan være rent vand, udstyr eller brøndboring.

  €1,50 går til at bygge nye eller renovere eksisterende skoler ved siden af plantagerne.

  €1,50 går til mikrolån.

 • Gør €1,50 til skoler og mikrolån virkelig en forskel?

  Ja, det gør virkelig en forskel! Når du køber en donationspakke, bliver €1,50 allokeret til opførelse eller renovering af skoler. Yderligere €1,50 allokeres til at finansiere mikrolånsbanker. Det gør en stor forskel, når mange personer regelmæssigt køber donationspakker.

  Summen af de €1,50 fra donationspakkerne, vi har solgt, har været tilstrækkelig til flere skoleprojekter. Jo flere donationspakker vi sælger, desto hurtigere øges antallet af børn, der får mulighed for at gå i skole. Pengene til mikrofinans har allerede resulteret i vellykkede mikrofinansaktivitetermed adskillige tusind låntagere, og endnu en bank i et andet område er i opstartsfasen. De udlånte penge giver låntagere mulighed for at forbedre deres forhold. Når pengene returneres, kan de udlånes igen og igen og hjælpe andre personer til at komme ud af fattigdom.

 • Mikrolån blev kritiseret i et afsnit af det svenske TV-program Uppdrag Granskning. Hvad er jeres standpunkt?

  Mikrolån er et redskab, der sammen med andre redskaber kan bruges i kampen mod fattigdom. Dette redskab kan designes og bruges på mange forskellige måder. Mikrolånvirksomhed, som Better støtter er baseret på nogle få nøgleprincipper. Disse principper tror vi på, er nødvendige for redskabet som et bidrag til at reducere fattigdom.

  Rentesatsen må aldrig være så høj, at låntager sættes i en situation, hvor han eller hun ikke kan betale den. Rentesatsen skal tages i betragning, at lånet anvendes til noget, der hjælper låntageren til at forbedre deres økonomiske situation permanent. Låntager skal være i stand til at betale renten uden at sætte hensigten bag lånet over styr. De mikrolån, der blev nævnt i TV-programmet Uppdrag Granskning havde rentesatser på mellem 40 og 125 procent. Vi anser disse rentesatser for at modvirke hele formålet med dette redskab.

  Mikrolån ydes aldrig til at dække leveomkostninger eller andet forbrug. Formålet med lånet er at muliggøre en forandring ved at hjælpe låntager ud af fattigdom. Forbrug fører ikke til en forbedret økonomi i fremtiden. Det betyder, at de lån, der bevilliges til forbrug, fanger låntager i en gældsfælde i stedet for at forbedre evnen til at forsørge sig selv og familien.

  Mikrokreditvirksomhed er ikke for at skabe profit. De penge, der udlånes, er blevet doneret af vores kunder gennem donationspakker. Når en låntager har lånt penge over en periode, returneres pengene. Pengene kan derpå udlånes til den næste person. Udstrækningen af lånevirksomheden udvides kun med de penge, der stammer fra donationspakkerne. Der er ingen ejere, der skal have afkast. Målet med mikrolån er at være i stand til at udlåne penge, få pengene tilbage igen, dække eventuelle tab og udlåne pengene igen. Rentesatsen for at opnå dette er omkring 10 procent om året.

  Vi giver uddannelse til at forbedre låntagerne til at få mest muligt ud af deres lån.

  Eftersom de mikrolån, vi støtter, lever op til principperne ovenfor, er de væsensforskellige fra eksemplet, der blev fremhævet i Uppdrag Granskning. Megen praksis blev berettiget kritiseret i udsendelsen.

 • Hvilken rentesats bruger Better Globe til deres mikrolån?

  Pengene, der bruges til at finansiere mikrolån, er blevet doneret af vores kunder gennem donationspakkerne. Vi donerer penge til lokale organisationer, der starter og driver mikrolånsinstitutioner. Dette betyder, at det ikke er os, der udlåner penge eller modtager renteindtægter fra lånene.

  For at kunne understøtte virksomhedsdrift og være i stand til at udlåne penge, få pengene retur, dække eventuelle tab og derpå udlåne pengene igen, er rentesatsen for et mikrolån typisk på 10 procent.

 • Tjener Better Globe penge på de fattige i Afrika?

  Vi tjener penge på skovbrug. Gennem vores aktiviteter er vi i stand til at tilbyde lokale lønnet arbejde med gode ansættelsesvilkår, god sundhedspleje og jobtræning. Desuden forbedrer vi situatinen ved at sikre vandforsyning, bidrage til skoler for børn og give mulighed for mikrolån. Vores vision er at udrydde fattigdom og korruption. Vores middel til at opnå det er skovbrug. Herigennem opnår vi en win-win situation. Svaret er dermed: Nej, vi tjener ikke penge på de fattige i Afrika.

 • Hvad er jeress syn på "landgrabbing"?

  Landgrabbing er et kæmpe problem i hele verden. Det rammer de fattige lande og fattige individer mest. Vi er aldeles imod fænomenet. Desværre er det vanskeligt for fattige mennesker med få ressourcer at modstå finansielt stærke organisationer. Det er ikke usædvanligt for multinationale firmaer at udnytte situationen ved at indgå aftaler med fattige landes regeringer, der resulterer i, at landets indbyggere tvinges til t opgive deres land.

  Det er en af de mange grunde til, at vores virksomhed er vigtig. Gennem livlig lokal handel, der også tiltrækker andre virksomheder, styrkes individer og samfund til at komme ud af fattigdommen. Risikoen for at blive afhængig reduceres dermed. Vi hjælper også ved ikke at købe deres jord, hverken ved at underbyde eller købe til rimelige priser. Desuden tilbyder vi ansættelse, bidrager til skoler, vandforsyning og en mængde andre ting. Vi anlægger plantager i halvørkenen, der betragtes som ubrugelig og hjælper bønder med at diversificere ved at tilbyde landbrugskontrakter.

  Vi har brug for din hjælp til at bidrage med at stoppe landgrabbing. Jo flere træer og donationspakker vi sælger, desto mere kan vi ekspandere vores virksomhed og dermed støtte en større del af befolkningen i de fattige dele af Afrika til at modstå landgrabbing.

 • Har I taget grundvandet med i betragtning, når i laver brøndboringer?

  Ja, og det overvåges endvidere af NEMA (National Environment Management Authority), der skal give accept, før vi kan få tilladelse til at bore efter vand.

  At bore efter vand har ikke været så effektivt, som vi kunne ønske. Vi bruger i reglen opsamlingsmetoder og andre måder at opsamle vand på.

 • Hvad hvis mit træ beskadiges af insekter eller brand?

  Vi tilbyder dig mulighed for at købe træer, som du ejer i 20 år. Af det totale antal træer vi planter, ejer hver kunde det antal, som kunden købte. Vi planter omkring dobbelt så mange træer, som vi sælger.

  Du ejer ikke noget specifikt træ, når du køber et træ fra os. At eje et specifikt træ, ville medføre en øget risiko for dig som kunde. Risikoen kunne være insektangreb eller brand. Vi har forskellige strategier til at minimere ricisiene for vores virksomhed og vores kunder.

  For at minimere ricisiene for vores kunder
  • vi planter mindst dobbelt så mange træer, som vi sælger
  • ingen kunde ejer et specifikt træ
  • vi har omfattende erfaring med de træsorter, vi dyrker
  • vi har plantager på forskellige områder
  • træerne plantes på en måde, så risikoen for, at en brand spreder sig er minimal.

 • Hvad sker der, hvis der er ekstrem tørke eller høsten slår fejl?

  Vi er specialiseret i skovbrug i den type klima og terræn, hvor vores plantager er placeret. Vi kender denne type skovbrug og har samlet en mængde erfaring. Meget kan ske, men vi anser os selv for at være godt rustet. De sorter, vi dyrker, gror naturligt i dette miljø. Som en ekstra foranstaltning har vi spredt plantagerne geografisk, så enhver forstyrrelse kan begrænses.

 • Afrika er politisk ustablit. Hvad sker der, hvis der er et magtskifte?

  Vi etablerer os kun i politisk stabile regioner. Hypotetisk set, kan alt selvfølgelig ske. Afrika er generelt ikke mere ustabilt end mange andre steder i verden. Vi etablerer os i lande som Kenya, Uganda og Tanzania, der har været stabile i lang tid. Flere lande i Afrika udvikles mod større stabilitet. Vores mål er at bidrage til fortsat positiv udvikling.

 • Hvad sker der, hvis prisen på tømmer falder?

  Hvis prisen på tømmer falder, vil vores afkast for en given mængde tømmer reduceres. Dette er noget, vi er nødt til at tage med i betragtning i vores økonomiske beregninger. Periodisk beregner vi, hvad konsekvensen ville være for vores overskud, hvis prisen på tømmer ændres. Vi er også nødt til at tage omkostninger til at udvikle vores virksomhed med i betragtning, når vi beregner, hvordan vores overskud berøres af et fald i priser. Vores metoder er blevet udviklet med tiden, hvilket vi hidtil har draget fordel af for at kunne ekspandere. Vi planlægger at fortsætte med at gøre sådan.

  De aftaler, der allerede eksisterer vedrørende vores træer, bliver ikke berørt af prisreduktion for tømmer. Det betyder, at afkastet på træer, der allerede er solgt, ikke berøres, selv om vi ville være nødt til at ændre afkastet for træer, der sælges i fremtiden.

  Vi anser det for at være usandsynligt, at prisen på tømmer falder. Vi baserer dette syn på den eksisterende ubalance mellem udbud og efterspørgsel på træ. Vi har ikke tilstrækkelig meget af denne ressource. Sandsynligheden for, at manglen på træ vil blive mindre, er meget lille i betragtning af, hvordan skovene har været i nedgang i de sidste 60 år.

 • Hvordan ser prisudviklingen ud på tømmer/træ?

  Vi følger kontinuerligt ITTO markedsrapporter og analyser, selv om deres rapporter ikke specifikt følger mukautræet, hvilket er den sort, vi planter. Mukau er faktisk af bedre kvalitetet end amerikansk mahogni, som de rapporterer på, og markedsanalyser er til vores fordel. Ifølge ITTO var prisen (Export sawnwood prices) for Kiln Dried Mahogany på 665 euro per kubikmeter ved udgangen af 2009. Ved udgangen af 2016 var prisen mere end 1.000 euro per kubikmeter, en øgning på omkring 50 procent.

  Vores mahognisort kaldet Mukau er også af betydelig bedre kvalitet end "African mahogany". Et helt "African mahogany" træ giver omkring 0,35 kubikmeter træ med en værdi omkring 330 euro (2016), hvilket mere end dækker vores 170 euro, der udbetales efter 20 år.

  I tillæg tror vi ikke, at prisen for mahogni står stille over de næste 20 år, men selv om de gjorde, ville der være stor nok margin til at dække vores forpligtelser. Vi anser derfor markedsrisikoen for at være minimal.

 • Hvad hvis euroen kollapser?

  Hvis euroen kollapser har det meget lille betydning fra træejernes perspektiv, da afkastet afhænger af, at vi sælger vores produkter på verdensmarket, hvor man får betaling i den mest levedygtige valuta på tidspunktet. Det betyder, at vi, hvis situationen fordrer det, vil leve op til vores forpligtelser i andre valutaer som f.eks. dollar, pund sterling eller anden valuta.

 • Hvordan ser Better Globes "tal" ud?

  Det norske selskab er underlagt norsk selskabslov, hvilket betyder, at du hvert år kan få den årlige rapport. Du kan selv slå den op på Norsk Selskabsregister ved at klikke her. Tallene er også tilgængelige gennem den norske hjemmeside proff.no, der hjælper folk med at tjekke et selskabs finanser. Vores selskabsnummer er 992593148.

 • Hvad sker der, hvis Better Globe går konkurs?

  Som kunde hos Better Globe har du allerede et dokument, der viser, at du ejer et vist antal træer købt i et vist år. Vores skovbrugsvirksomhed Better Globe Forestry Ltd. i Kenya har imidlertid på eget initiativ sammen med en advokat udfærdiget et brev, der tillader Better Globes træejer at kræve ejendomsretten til træerne i det usandsynlige tilfælde, at virksomheden går konkurs. Et selskab uden gæld løber imidlertid ikke nogen risiko for konkurs, og vores politik er ikke at have gæld, og at vores aktiver til hver en tid skal kunne dække vores forpligtelser.

 • Hvordan ved jeg, at I hos Better Globe gør, hvad I siger, I gør?

  Det gør du ikke, men vi har arrangeret et antal rejser til Afrika for vores kunder siden 2008. Omkring 20 kunder har deltaget på hver rejse for at se, hvad vi laver, hvordan vi gør det og for at opleve Afrika. Nogle af kunderne, der har været med på rejserne kommer hjem og vil gerne vise fotos, videoer og fortælle om rejsen på forskellige møder og seminarer. Du kan også tage med på den næste kunderejse, som vi organiserer for at se og opleve, hvad vi laver og danne din egen mening og erfaring. Der vil du også have muligheden for at få svar på alle dine spørgsmål direkte fra vores eksperter, der arbejder i området.

 • Er Better Globes træer forsikret på nogen måde?

  Vi har undersøgt muligheden for at forsikre træerne. Det er muligt at forsikre træer, men de anslåede forsikringspræmier, vi har modtaget, er så høje, at det ikke er kommercielt eller økonomisk rentabelt at forsikre træerne. En forsikring ville blot dække købsprisen, hvilket ikke ville være tilstrækkelig for vores kunder.

  Vi arbejder derfor aktivt med at nedbringe ricisi på forskellige måder: vores plantager er spredt ud over forskellige geografiske områder, vi arbejder til stadighed med at forbedre kvaliteten af stikplanterne, som vi planter, vi har gode marginer for alt, hvad vi foretager os. Samtidig har vi en ambition for den nære fremtid om at plante dobbelt så mange træer, som sælges, for så vidt muligt at sikre, at vi kan overholde vores forpligtelser uanset, hvad der sker med det enkelte træ.

 • Hvad er ricisiene? For eksempel priser på tømmer, kollaps af euroen, virksomheden går konkurs, en ansats død etc.

  Der er naturligvis ricisi, og vi arbejder hårdt på at afbøde og minimere disse ricisi. Vi har diskuteret prisen på tømmer ovenfor; kollaps af euroen vil have meget ringe effekt, da vi om nødvendigt kan udbetale overskuddet i en anden valuta. Risikoen for, at en virksomhed går konkurs, er lille, men det har ingen betydning, da træerne ejes af de personer, der har købt dem. Se venligst også svaret på dette spørgsmål nedenfor. Alle ansatte vil før eller siden gå på pension, forlade virksomheden eller afgå ved døden, men nye ansatte kan ansættes som i enhver anden virksomhed.

 • Hvad sker der, hvis træerne stjæles fra plantagerne?

  Hidtil er ingen træer blevet stjålet fra vores plantager, og dette har ikke været noget problem. Vi har vagter døgnet rundt (hovedsageligt for at beskytte mod dyr). Endvidere bor vores ansatte på plantagen, og de ville være de første til at opdage et sådan forsøg på tyveri. Folk omkring plantagen er også klar over, at det er i deres interesse at beskytte skovbruget, og det som vores virksomhed gør for den lokale befolkning. For at beskytte deres egen del af overskuddet, sikrer kontrahenterne også, at ingen stjæler træerne. Desuden har hver kontrahent sin egen skovbrugskonsulent, der kontinuerligt tjekker træerne. Better Globe Forestry har ansvar for tilbagebetaling af alle træerne, som vores kunder har købt, stjålet eller ej.

 • Skal jeg sende en faktura for at få mit afkast?

  Nej. Dette er ukorrekt information, der uheldigvis er spredt online. Som kunde er du ikke nødt til at sende en faktura for at få dit afkast. Det eneste, du behøver at gøre, er, at logge ind på din Better Globe konto, indtaste din bankkonto og anmode om en overførsel. Better Globe tager et administrationsgebyr mellem €5 og €10 til at dække overførselsomkostninger uanset, hvilket beløb der hæves.

  Det er kun vores ambassadører, der er nødt til at indsende fakturaer for provision, da det udførte arbejde beskattes anderledes end afkast i de fleste lande.

Start opsparing i træer eller reserver en plads på et webinar

Hvis du også ønsker at deltage og gøre en god gerning, bidrage til en bedre verden og håndtere din opsparing på en etisk, bæredygtig og langsigtet måde, så brug linket nedenfor.

Du er velkommen til at læse mere her på hjemmesiden, hvis du har andre spørgsmål. Vi har en FAQ side med de 50 oftest stillede spørgsmål, og du kan naturligvis kontakte os på support@betterglobe.com.

Lennart Göthe
Stockholm, Sweden

Jeg har købt træer fra Better Globe siden 2006. Jeg har besøgt plantagerne, og i 2008 indså jeg, at det er “for real”. Siden da har jeg købt tusindvis af træer til mig selv og min familie. I dag får både mig og min familie et betydeligt afkast hvert år

Partners

Kontakt os

Hvis du har nogen spørgsmål eller betænkeligheder, skal du endelig ikke tøve med at kontakte os på support@betterglobe.com

Træplantning reducerer klimatruslen

Det er ingen nyhed, at træer bidrager til at reducere klimatruslen. Allerede i IPCC-rapporten fra 2018 blev det oplyst, at der skulle kræves cirka 1 milliard hektar yderligere skov. Dette svarer til cirka 2 milliarder fodboldbaner med skov, eller et område på størrelse med USA. Men ifølge en ny undersøgelse fra d. 5. juli iLæs mere…