Mikrolån

Mikrolån

En velafprøvet måde at hjælpe mennesker ud af fattigdom

Better Globe’s vision er at udrydde fattigdom i Afrika. En stor del af den fattige befolkning er bønder i landdistrikterne. Vi driver vores plantager i disse områder, og gennem mikrofinansiering skaber vi forhold, hvor befolkningen i disse områder kan tjene deres egne penge. Det giver dem mulighed for at udvide deres jordbrug og øge deres indkomst.

Hidtil har vi finansieret en mikrolånsbank i Mboti området i Kenya og endnu en bank er finansieret og er i opstartsfasen. Bankerne drives af vores partner K-Rep Fedha Services Co. Ltd. Mikrofinansiering for fattige er en dokumenteret metode til at hjælpe mennesker til at få sig selv ud af fattigdom. Mikrolån er små lån uden nogen form for krav til sikkerhedsstillelse.

I 2006 modtog bankmanden Muhammad Yunus fra Bangladesh og hans Grameen bank Nobels fredspris1. Yunus havde vist, at det var muligt at skabe økonomisk og social udvikling nedefra. Nobelstiftelsen begrundede desuden sin beslutning:

Varig fred kan ikke opnås, medmindre store befolkningsgrupper finder måder at bryde ud af fattigdom. Mikrokreditter er en af de måder.

Mikrolånsbanken er et andelsselskab, der ejes af lånerne, der i dag tæller omkring 4.100 familier. Vi hverken ejer, driver eller tjener på mikrolånsbankerne, vi finansierer dem.

Mikrolåntager, der afdrager på sit lån. Banken har en tilbagebetalingsgrad på ca. 97%

En ny låntager skal først købe en bankbog, hvor alle transaktioner med banken registreres. Derpå skal man tage et fire ugers kursus i økonomi, hvor man blandt andet lærer om forskellige måder at skabe en indtægt, eller hvordan man kan reducere udgifter ved hjælp af de lånte penge. Derefter kan låntageren modtage det første lån.

Lånesummer og afdragsperiode.

Det første lån kan være mellem 1.200 og 10.000 kenyanske shillings (svarer til cirka 120 til 1.000 danske kroner), med en afdragstid på seks måneder, og det skal tilbagebetales før, det næste lån kan optages. Ligeledes skal hvert lån tilbagebetales, før låntageren kan optage nye, stadigt større lån med længere afdragstider.

Hvad lånene bruges til

Lånene bruges ofte delvist til at gøre livet mere komfortablet så som metaltage eller madrasser, og til at starte eller udvikle landbrug, husdyrhold eller andre forretningsaktiviteter. Det kan også dreje sig om at reducere udgifter ved at købe en brændeovn, der sparer på træ eller en soldreven lampe, der giver langsigtede besparelser i både helbred og penge i sammenligning med petroleumslamper.

Pengene bruges også til at betale skoleafgifter eller til at bygge og renovere bygninger. Låntagerne kan også vælge at låne aktiver som fx stole (til erhverv som caféer eller til foredragsvirksomhed), vandtanke og solpaneler.

Investing in a sewing machine brings a new income stream for one of the bank's micro-borrowers.
Investering i en symaskine fører til en ny indtægtsmulighed for en af bankens mikrolåntagere.

Da låntagerne er medejere af banken, modtager de en del af overskuddet ved udgangen af året. 40 procent af overskuddet betales til ejerne og 60 procent geninvesteres i forretningen. Når du som kunde investerer i træer og beslutter at købe en donationspakke, bidrager du direkte til, at mennesker får et bedre liv og hjælper iværksætteri med at komme i gang i landområder i Kenya og Uganda. I forlængelse heraf, udvikler vi infrastrukturen i disse områder gennem mikrolån.

Start opsparing i træer eller reserver en plads på et webinar

Hvis du også ønsker at deltage og gøre en god gerning, bidrage til en bedre verden og håndtere din opsparing på en etisk, bæredygtig og langsigtet måde, så brug linket nedenfor.

Du er velkommen til at læse mere her på hjemmesiden, hvis du har andre spørgsmål. Vi har en FAQ side med de 50 oftest stillede spørgsmål, og du kan naturligvis kontakte os på support@betterglobe.com.

Klar til at købe nogle træer?

If you also want to do good, contribute to a better world and save your money in an ethical, sustainable and long-term way, use the link below. Start saving monthly or buy single trees

Reserver din plads på webinaret

Each Tuesday evening at 8.30 pm we host a live-streamed information meeting online, where you can get more information. It is free of course, and you will be able to ask questions. Book your seat
Jan Bolmeson
Malmö, Sweden

For mig er Better Globe en fantastisk måde at spare op på en etisk, bæredygtig og langsigtet måde. De penge, jeg sparer, skaber fremtiden til et bedre sted for mennesker og miljø

Kontakt os

Hvis du har nogen spørgsmål eller betænkeligheder, skal du endelig ikke tøve med at kontakte os på support@betterglobe.com

Træplantning reducerer klimatruslen

Det er ingen nyhed, at træer bidrager til at reducere klimatruslen. Allerede i IPCC-rapporten fra 2018 blev det oplyst, at der skulle kræves cirka 1 milliard hektar yderligere skov. Dette svarer til cirka 2 milliarder fodboldbaner med skov, eller et område på størrelse med USA. Men ifølge en ny undersøgelse fra d. 5. juli iLæs mere…