Vand

Vand

Forbedring af adgangen til en kritisk ressource

Begrænset adgang til vand er et af de største problemer i de områder, hvor Better Globe Forestry Ltd. (BGF) opererer. Vandmangel fører til praktiske problemer med plantning af træerne samt vanskeligheder relateret til sundhed, hygiejne, mad og skolegang.

BGF har valgt at plante træer i tørre og halvtørre områder for at skabe de mest betydningsfulde sociale og miljømæssige påvirkninger. Mange af disse ufrugtbare områder udvikler sig til ørkener på grund af skovrydning og lidt nedbør. Ørkendannelse transformerer gradvist både frugtbare lande og halvtørre regioner til tørre regioner.

Den værdifulde muldjord eroderer, fordi der ikke er rødder og planter, der holder jorden på plads gennem kraftig regn. I løbet af de to regntider, ender kraftig nedbør på tørt land med at vaske jorden væk. Derfor planter BGF træer, der er tørkebestandige, gavnlige og hjemmehørende i dette miljø.

Efter det første år af vækst kan Mukau-træerne i Kenya klare sig mere eller mindre alene. Træerne giver fordele som at binde vand til jorden, reducere jorderosion og forbedrer jordens frugtbarhed gennem kvælstoffiksering.

Der er også plantet akacietræer i Kenya, selvom Mukau nu er den vigtigste art der. Acacia senegal træerne er særligt modstandsdygtige over for tørke og kan overleve op til 18 måneder uden vand.

Mukau træer kan hjælpe både BGF og partnerbønder med at genoprette udpint landbrugsjord
Mukau træer kan hjælpe både BGF og partnerbønder med at genoprette udpint landbrugsjord

Når træerne vokser, bliver der skygger på jorden omkring dem, hvilket hjælper med at fremme vækst for omkringliggende vegetation. Den naturlige proces gør en enorm forskel i at holde jorden på plads, fange dug om natten og tilbageholde vand, når det regner. Det er begyndelsen på en transformerende cyklus, der er afgørende for at forhindre ørkendannelse.

Kontraktbønder og regenerativt landbrug

BGF ansætter Agroforestry Agents, der træner landmændsgrupper i jordgendannelsesteknikker og jord- og vandforvaltning (regenerativt landbrug). Forbedring af adgangen til vand inkluderer træning i installation af strukturer som terrasser og fastholdelsesgrøfter. Disse strukturer bevarer regnvand og giver derfor tilstrækkelig tid til vandet til at sive under jorden og tilvejebringe tilstrækkelig fugtighed til korrekt vækst af både afgrøder og træer.

Med øget adgang til vand har landmænd forbedret afgrødeproduktionen på grund af reduceret erosion og øget vand-infiltration og -retention i jorden, hvilket sikrer, at afgrøder får kontinuerlig vand- og mineralforsyning i længere perioder.

BGF forbereder sig på regntiden i Kenya ved at oprette midlertidige distributionscentre for frøplanter. På denne måde bliver kontraktbønder, der bor langt væk fra hoved-planteskolen, ikke bedt om at tage lange rejser for at samle deres træplanter. I stedet kan de besøge midlertidige distributionscentre for frøplanter, der er oprettet i samarbejde med skoler og lokale ledere. Til gengæld for at stille pladsen til rådighed, får skolerne adgang til vandtanke, der stilles til rådighed til vanding af træ-planterne. For lokalsamfundene betyder det adgang til ekstra vand i slutningen af ​​de tørre årstider, hvilket altid er en velkommen lettelse.

Adgang til vand

De fleste af de mennesker der bor i nærheden af hvor BGF opererer, mangler adgang til rent vand. De skal muligvis gå mange timer hver dag for at hente vand. Det er ofte kvinder og børn, der ender med denne opgave.

Et udhulet vandhul i et udtørret flodleje
Et udhulet vandhul i et udtørret flodleje

Nogle mennesker har adgang til “vandstationer”, hvor de står i kø for at købe vand fra en vandhane. Andre kan søge flodlejer, hvor de graver huller for at komme ned til grundvandet, som ofte er snavset og forurenet. I tilfælde hvor børn har brug for at hjælpe med at bringe vand til deres familier, er det sandsynligt, at dette forhindrer dem i at gå i skole.

Køen ved en “vandstation”, hvor familier får rent vand til en lav pris
Køen ved en “vandstation”, hvor familier får rent vand til en lav pris

BGF renoverer skoler i samarbejde med Child Africa tæt på deres plantager i Kenya. De forsyner eksisterende bygninger med tagrender og store vandtanke, der fyldes op i regntiden, og fra tid til anden, under længerevarende tørre perioder, kan BGF også bruge en lastbil til at levere rent vand til at fylde skolernes vandtanke.

Ifølge rektor for en skole i Sosoma, støttet gennem donationspakken i samarbejde med Child Africa, resulterede den enkle opgradering i dobbelt så højt tilstedeværelse som før installation af vandtanke. Det er lettere for forældre at sende deres børn i skole, hvis skolen forsyner dem med drikkevand i de varmeste timer på dagen.

Vandtanke og tagrender finansieret af Better Globe på en skole i Mboti, Kenya
Vandtanke og tagrender finansieret af Better Globe på en skole i Mboti, Kenya

Når BGF leverer vand til plantagerne, sørger det også for, at de omkringliggende samfund får adgang til denne vandforsyning. I mange tilfælde kan hjælpemidlet være vandcisterner og tagrender. I andre tilfælde borede brønde. Vi kan hjælpe med at yde denne hjælp takket være bidragene fra salget af donationspakkerne.

Opspar nogle af dine penge i træer og hjælp med at reducere fattigdom

Vi inviterer dig til at gøre en forskel i Østafrika, bidrage til en bedre verden og administrere dine opsparinger på en etisk, bæredygtig og langsigtet måde. Klik på linket til vores butik og foretag et socialt ansvarligt køb i dag. Hos os er det rentabelt at gøre en forskel!

Gør godt, bidrag til en bedre verden og tjen penge!