Better Globe Forestry Ltd.

Better Globe Forestry Ltd.

Skovbrugsvirksomheden i Kenya og Uganda, der administrerer træerne

Som de fleste store virksomheder arbejder vi som en virksomhedsgruppe, hvor hver virksomhed fokuserer på forskellige aspekter af driften.

Better Globe Forestry Ltd. er en privat Kenyansk virksomhed, der ejes af grundlæggerne, der også arbejder i virksomheden. Better Globe Forestry Ltd. er en kontraherende part i alle partnerskaber i Kenya og Uganda. Det er også os, der planter og passer træerne, som du køber som kunde, og os, der under genkøbsaftalen forestår genkøb af de træer, du ejer.

Vi forvalter og driver plantagerne og uddanner og støtter partnerbønderne, der planter træerne i partnerskab med os. Vi arrangerer også rejser for de kunder og ambassadører rundt omkring i verden, der ønsker at besøge vores lokaliteter i Kenya og Uganda.

Godt forankret i det kenyanske erhvervsliv

Better Globe Forestry Ltd. er meget velrenommeret i  Kenya og Uganda. Vi samarbejder med mange andre organisationer, og vi har gode forbindelser til politiske beslutningstagere på tværs af det politiske spektrum. Til forskel fra mange andre skovbrug, arbejder vi “bottom-up”, det vil sige, alle vores projekter og beslutninger er lokalt forankret og derpå arbejder vi os opad.

Det er en tidskrævende måde at arbejde på, men til gengæld får vi vigtig lokal støtte til alle vores virksomheder og reducerer korruption til et minimum. Det betyder også, at vi på naturlig vis undgår såkaldt “land grabbing” med alle de problemer det kan medføre for os og lokalbefolkningen.

The Norwegian ambassador to Kenya, Kenya's vice president and founder of Better Globe Rino Solberg. July 2008

Den norske ambassadør i Kenya, Kenya’s vicepræsident og grundlæggeren af Better Globe Rino Solberg. Juli 2008

Better Globe Foundation

I 2016 stiftede vi Better Globe Foundation for tydeligere at skelne mellem den velgørende og den kommercielle del af vores virksomhed. Når du køber en donationspakke, vil donationsdelen havne på stiftelsens konto og vil blive administreret derfra for at sikre, at hver krone anvendes, som den bør: mod donerede træer, skoler, vandforsyning og mikrokreditaktiviteter. Better Globe Foundation samarbejder også med KenGen og Bamburi i “The Schools Green Initiative Challenge“, hvor træplanter doneres til skoler, hvilket giver studerende og personale mulighed for at plante og passe planterne. Herved bliver de genplantnings-ambassadører og lærer om betydningen af træer og den værdi, der ligger i at plante og bevare dem.

Tidsskriftet “Miti”

Vi udgiver også tidsskriftet “Miti” (træ på Swahili), der er et branchemagasin om kommerciel træplantning i Østafrika. Tidsskriftet anvendes som referencemateriale i skovbrugsindustrien og af forskere, bønder og studerende. Ved kontinuerligt at dele ud af den ekspertviden og de erfaringer vi gør os, kan vi hurtigere gøre en endnu større forskel. Samtidig opnår vi en naturlig vidensdeling med mange forskellige aktører i industrien og skaber et stadigt større netværk.

Hvis du ønsker at læse mere om Better Globe Forestry, anbefaler vi den kenyanske hjemmeside:

Start opsparing i træer eller reserver en plads på et webinar

Hvis du også ønsker at deltage og gøre en god gerning, bidrage til en bedre verden og håndtere din opsparing på en etisk, bæredygtig og langsigtet måde, så brug linket nedenfor.

Du er velkommen til at læse mere her på hjemmesiden, hvis du har andre spørgsmål. Vi har en FAQ side med de 50 oftest stillede spørgsmål, og du kan naturligvis kontakte os på support@betterglobe.com.

Jan Bolmeson
Malmö, Sweden

For mig er Better Globe en fantastisk måde at spare op på en etisk, bæredygtig og langsigtet måde. De penge, jeg sparer, skaber fremtiden til et bedre sted for mennesker og miljø

Partners

Kontakt os

Hvis du har nogen spørgsmål eller betænkeligheder, skal du endelig ikke tøve med at kontakte os på support@betterglobe.com

Træplantning reducerer klimatruslen

Det er ingen nyhed, at træer bidrager til at reducere klimatruslen. Allerede i IPCC-rapporten fra 2018 blev det oplyst, at der skulle kræves cirka 1 milliard hektar yderligere skov. Dette svarer til cirka 2 milliarder fodboldbaner med skov, eller et område på størrelse med USA. Men ifølge en ny undersøgelse fra d. 5. juli iLæs mere…