I 2013 startede KenGen Foundation og Better Globe Foresty et skovplantningsprojekt for at bekæmpe ørkendannelse i Kenyas tørre og halvtørre steppeområder, især i Seven Forks området. Projektet var designet til at opfordre skoler og gøre dem i stand til at deltage i miljømæssige aktiviteteter ved at udnytte små skove og træplantager, der bidrager med adskillige fordele til deres omgivelser.

I Kituis og Embus tørre og støvede omgivelser, der er kendt for deres hårde og tørre klima, planter skoleelever robuste træer for at forbedre deres miljø, mens de reducerer effekterne af klimaændringer.

Projektet ved navn “Green Initiative Challange” (GIC) er rettet mod skoler omkring Seven Fork’s kraftværk, der drives af KenGen (Kenyas største producent af elektricitet). Målet er at øge den miljømæssige bevidsthed og udvikle skolers og studerendes engagement i at forbedre miljøet ved at deltage aktivt i processen og ved at blive hørt.

Skoleinspektøren for Kaewa Secondary School taler med Better Globe kunder, der var på besøg i 2018, om hvordan skolen har haft gavn af at deltage i Green Initiative Challenge.

Skolerne, der deltager i træplantningsprojektet, så som det universelle Senna siamea (muveshi), Melia volkensii (mukau) og Terminalia brownii (muuku), i skolens have på 0.2 hektar. Senna siamea er et vokende træ med næsten øjeblikkelige fordele, da du kan skære skuddene af (en traditionel skovbrugsteknik, der gør brug af træets specifikke evne til at gro skud fra træstubben eller rødder, når de skæres ned), der bruges til brænde, mens Melia volkenstii giver kommercielt værdifuldt tømmer.

Nogle af de træer, der er blevet plantet.

Pilotprojektet, der startede for fire år siden, begyndte med 81 skoler. Disse har allerede små skove og træplantager, der langsomt omdanner skolens omgivelser. Børnene, der har deltaget, er stolte af deres små “Eden” landbrug, som de har skabt på deres skoler.

Elever fra Kaewa Secondary School modtager svenske kunder i 2018.

Med Bamburi Cement Ltd. som partner i Fase II, udvidede GIC sin rækkevidde og blev ændret til et 10-årigt projekt med de første 120 skoler fra de tre områder.

Det primære mål med GICs udvidelse er, at gøre 186 hektar grønnere med 324.300 træer på jordlodder på hver 0,2 hektar, både med dyrkning af brænde og kommerciel skovbrug, og hverve 1.000 skoler i hele Seven Forks og de omkringliggende områder.

Det endelige mål med projektet er at øge bevidsthed og elevernes deltagelse i beskyttelse af miljøet og muligvis øge landets skovdækning fra de nuværende 7% til 10% som anbefalet af FNs miljøprogram (UN Environment).

Træerne binder fugt i jorden, der også gør det muligt at plante andre afgrøder.

På nuværende tidspunkt har projektet nået Fase IV, hvor yderligere 100 skoler fra områderne Kitui, Machakos og Embu vil deltage. Det betyder, at mere end 400 nu deltager i projektet. i denne fjerde fase, er yderligere 100 lærere og skoleinspektører blevet trænet i at håndtere og drive disse mindre landbrug på skoleområder.

Der afholdes yderligere årlige møder for alle deltagende skoler for at udvide kapaciteten, hvilket også inkluderer øvelser i overvågning og udvikling.

Projektet er designet som en udfordring for de deltagende skoler, primært grundet det tørre klima i områderne. Dem, der har den højeste overlevelsesgrad for træplanterne, og de, som bruger innovative teknikker for at sikre, at træerne overlever, belønnes med priser.

De skoler, der har de bedste resultater, modtager stipendier og støtte til udvikling af infrastruktur i form af kontantpriser, vandtanke, regnvandssystemer og høstsystemer.

Med de seneste varige udviklingsmål for øje, ønsker GIC at øge opmærksomheden og deltagelsen af ​​skolebørn med hensyn til beskyttelse af miljøet gennem varig pasning af skovplantager. Det giver vedvarende kilder til brænde og reducerer derfor de negative virkninger på de omkringliggende skovressourcer, skaber varierede indtægtskilder til de skoler, der deltager i salget af tømmer og andre produkter og frugt, bidrager til reduktion af ​​drivhusgasser og kontrollerer erosion ved at øge infiltration i jorden og derved reducere afstrømning.

Those responsible for the collaboration with the Green Initiative Challenge at Kaewa School.

Gengivet med tilladelse fra tidsskriftet Miti # 40, Oct-Dec 2018. Oprindelig forfatter: Apex Porter Novelli. Billederne kommer fra Better Globes kunder, der har besøgt Kaewa Secondary School i sommeren 2018. Opdateret med nye tal fra Better Globe Forestry.


Skriv et svar

Ingen kommentarer