Det er ingen nyhed, at træer bidrager til at reducere klimatruslen. Allerede i IPCC-rapporten fra 2018 blev det oplyst, at der skulle kræves cirka 1 milliard hektar yderligere skov. Dette svarer til cirka 2 milliarder fodboldbaner med skov, eller et område på størrelse med USA.

Men ifølge en ny undersøgelse fra d. 5. juli i tidsskriftet Science, er dette fuldt muligt. Forskerne i undersøgelsen analyserede over 80.000 satellitbilleder for at kunne vurdere, hvor træplantagerne kan placeres og hvor de ikke kan være. De udelukkede også alle upassende områder, såsom byer, landbrugsjord og andre steder, hvor skovdyrkning ikke er en mulighed.

Deres konklusion var, at over 900 millioner hektar skov kunne plantes over hele verden uden at gribe ind i de nuværende landbrugsområder eller byer. Hvis der blev plantet træer på disse overflader, kunne det sluge 205 gigaton kuldioxid. Dette svarer til fem gange de samlede emissioner i 2018, som var den største hidtil.

‘Pointen er, at genplantning af skove er så meget mere effektiv end nogen tidligere troede. Det er også en af de bedste og billigste løsninger til klimakrisen, som ikke engang kræver udvikling af ny teknologi‘, siger Thomas Crowther, en af ​​medforfatterne til undersøgelsen.

Hos Better Globe handler vi når andre taler, ved at plante træer i den tørre halvørken. Vi gør dette i områder, der ikke bruges til landbrug eller fødevareproduktion. Vi beregner, at et af vores træer i gennemsnit binder 500 kg kuldioxid over en 20-årig periode. Ved at abonnere månedligt på vores donationspakker yder du et stort bidrag, der virkelig hjælper med at reducere mængden kuldioxid.

Fortsæt din læsning med disse:


Skriv et svar

Ingen kommentarer