I fredags mødtes de kunder, der besøgte Kenya og Uganda, med Samson Kimani, der er vicedirektør for Kenyas største largest energiselskab KenGen. Dette selskab producerer omkring 80% af Kenyas elektricitet. Direktør Kimani er en meget vigtig person i det kenyanske forretningsliv, og han har mange vigtige kontakter.

Allerede i 2006 begyndte samarbejdet mellem Better Globe Forestry og KenGen. I den første fase fik Better Globe adgang til 5.000 hektar land til at plante træer omkring Kiambere Lake. Formålet var at hjælpe KenGen med at reducere jorderosionen, der tidligere vaskede store mængder jord ud i søen i de regnfulde perioder. Det var et stort problem for dem, da det gentagne gange forvoldte skade på turbinerne i deres vandkraftværk. Nu mere end 10 år senere står det klart, at det var et meget positivt samarbejde for alle involverede parter.

Gennem de seneste år har vi også samarbejdet med KenGens stiftelse “KenGen Foundation” om andre projekter som “Green Initiative Challenge”. Det er et stort projekt med et stort antal samarbejdspartnere inklusive Lafarge, et af verdens største producenter af cement. Du kan læse mere om dette samarbejde her:

Nu udvides samarbejdet yderligere og Better Globe har adgang til mere land i Kamburu, endnu et areal nær søen. Et laboratorie er ved at blive designet til forædling og kloning af træer, og et savværk til tømmeret fra mukautræerne bygges også. Det er en god beliggenhed ikke mindst grundet den nære beliggenhed ved søen og især det nationale forsyningsnet. Der bliver også mulighed for at plante nogle træer i området.

Desuden muliggør det, at vi kan engagere flere bønder til at indgå aftale med Better Globe om at plante afrikansk mahogni på deres jord. Indenfor en tidsramme på 5 år vil man tilknytte yderligere 30.000 bønder i tillæg til de 2.500, der har aftaler med Better Globe i dag.

Photo of Better Globe’s forest master Jan Vandenabeele to the far left and CEO of KenGen, Samson Kimani, to the far right. 180629
Foto af Better Globes skovmaster Jan Vandenabeele yderst til højre og adm.dir. for KenGen, Samson Kimani, yderst til højre. 180629
Group picture of all the customers and the ambassadors on the trip with KenGen's CEO Samson Kimani, 180629
Gruppefoto af alle kunderne og ambassadørerne på turen med KenGens adm.dir. Samson Kimani, 180629
Photo of the Kamburu area where we will build a laboratory and a sawmill. 170705
Foto af Kamburu området, hvor vi vil bygge et laboratorie og et savværk. 170705
Road sign right by the road at the lake in Kamburu
Vejskilt lige ved vejen ved søen i Kamburu

Relaterede artikler


Skriv et svar

Ingen kommentarer