D. 22. februar 2019, var Better Globe Forestry (BGF) stolt værter for en delegation af VIP på sin plantage i Kiambere, ledet af kabinetssekretær (CS) for Miljø & Skovbrug, Hon. Keriako Tobiko.

Tilstede var også Dr. Jane Njuguna, Ag Direktør for Kenya Forestry Research Institute (KEFRI) og andre overhoveder og forskere fra KEFRI, personligheder fra Kenya Forest Service (Dr. Clement Ng’oriareng, leder af Dryland Department, Alfred Gichu, koordinator af REDD+ beredskab aktiviteter og Ecosystem Conservators fra amterne Kitui og Embu), Samuel Kareithi (Programme Director Gatsby Africa) og Assistant County Commissioner for Kitui amt.

Formålet med besøget var at vise kabinetssekretæren, at kommerciel skovrejsning i tørre landområder i Kenya er muligt, at det finder sted og er genstand for bredere anvendelse, hvor plantagen var det synlige bevis. Dette overbragte et afgørende budskab, da den kenyanske regering vil opnå 10% træbarealer i 2022 mod det nuværende 7,2%, og de eneste store tilgængelige områder er i tørre landområder, der traditionelt anses som uegnede til dyrkning af træer.

I sine indledende ord forklarede MD for BGF virksomhedens vision om afbødning af fattigdom understøttet af bæredygtig kommerciel træplantning med senere løfte om etablering af en forarbejdningsindustri. Han understregede samarbejdet med interessenter som KEFRI for at tilføre videnskablig opbakning til en pionerindsats.

Kabinetssekretæren talte med de forskellige interessenter, der var til stede under besøget, og addresserede også pressen, hvor adskillige repræsentanter var inviteret. Han sondrede mellem plantning af træer for konservering og kommercielle formål og var meget bevidsst om, at bønder har behov for markedsincitament for at engagere sig i plantning af træer i stor skala, hvilket kræver seriøst engagement under vanskelige forhold, der hersker i tørre landområder. Han sikrede goodwill fra regeringens side og anbefalede, at plantagen bruges til demonstrationsværktøj for de forskellige amters regeringer i de tørre landomårder, så de ved selvsyn kan opleve det, alt indenfor et framework til at opnå regeringens mål om 10% træbevoksning.

Det var en stor dag for tilplantning i tørre landområder, der med rette har sin plads under solen.

Denne artikel er gengivet med tilladelse fra Miti Magazine, udgave nr. 42