Vores produkter

Vores produkter

To produkter til en bedre verden

Better Globe Forestry Ltd. (BGF) planter træer i de halvtørre områder syd for Sahara for at hjælpe mindre landbrugssamfund med at overvinde ekstrem fattigdom. Det norske firma Better Globe AS har kunder over hele verden, der hjælper med crowdfund af BGF’s aktiviteter gennem køb af træer og donationspakker. Til gengæld tjener vores kunder en etisk, bæredygtig og langsigtet fortjeneste fra de træer, de ejer.

Som kunde hos Better Globe AS bidrager du til plantning af træer i dele af verden, hvor øget skovdækning og reduktion af ørkendannelse er afgørende. Samtidig hjælper du med at skabe job i landdistrikterne i det østlige Afrika. Resultatet er en reduktion i fattigdom og øgede muligheder for familier til at forblive sammen, når job bliver mere tilgængelige.

Vores kunder bidrager også til en positiv miljøpåvirkning. De træer, vi hjælper med at plante, binder kuldioxid, forhindrer ørkendannelse, fastholder og forbedrer muldjorden og giver mere nærende landbrugsjord. BGFs træplantningsaktiviteter kan også hjælpe med at beskytte lokale vandkilder mod sedimentering i overfladeafstrømning, som i tilfældet med Lake Kiambere, og modvirke skovrydning i tropiske skove.

BGF tager sig af træerne

BGF’s tilgang til social entrepreneurship i deres bestræbelser på at udrydde ekstrem fattigdom i Østafrika sikrer profitinteresser for alle involverede parter. Langsigtet bæredygtighed opnås kun, når alle, der er involveret i indsatsen, nyder godt, herunder miljøet.

For at understøtte BGF’s vision tilbyder Better Globe AS træer og donationspakker gennem en bæredygtig forretningsmodel til kunder over hele verden. Salget af disse to produkter hjælper med crowdfund af BGF’s aktiviteter og giver samtidig et rentabelt økonomisk afkast til vores kunder, når træerne høstes. Dette økonomiske incitament er en tak for at støtte missionen om at skabe langsigtede og bæredygtige sociale forandringer med BGF.

I Østafrika fungerer BGF som en lokal agent for Better Globe AS og tager sig af træerne for at sikre vores kunders økonomiske interesser. BGF er ansvarlig for både pleje og høst af træerne sammen med fordelingen af ​​den sociale hjælp, der ydes gennem den donationspakke vi sælger.

Anslået afkast fra træer tilbagekøbt over 20 år

Hvert træ du køber, giver et forventet afkast på €208,25 i træernes produktionsalder og 20 års tilbagekøbsperiode. Det samme gælder for de to træer, der er inkluderet i donationspakken, de betaler hver €208,25 retur til kunden.

Siden de første træer voksede op, og tilbagekøbsperioden for vores første kunder startede i 2010, har Better Globe AS betalt alle kunder som lovet og til tiden. Vi kan med stolthed sige, at Better Globe AS har en historie med 100 procent tilbagebetaling til kunderne, i form af estimeret afkast betalt tilbage til vores kunder.

Donationspakken – gør en god gerning og tjen penge

Vores ønske er at alle vores kunder køber donationspakken månedligt. Det skaber betydelige sociale påvirkninger og inkluderer fire træer og finansiering til blandt andet skoleaktiviteter, mikrofinansiering og støtte til småbønder.

Af de fire træer i donationspakken tilhører to træer den kunde, der har købt donationspakken (eller den som får donationspakken som en gave). De to resterende træer doneres gennem BGF til landmænd, lokale organisationer eller skoler.

Skolebørn på studiebesøg på BGFs æble mango plantage i Kibwezi, 2015

På nuværende tidspunkt (2020) har vi brugt penge fra donationspakkerne til at bygge to skoler og til renovering af flere skoler. En del af pengene i donationspakkerne finansierer mikrolån og samfundsejede mikrolånebanker. Vi eller BGF driver ikke skoler eller mikrolånebanker; vi finansierer operationerne, og BGF overlader kvalificerede partnerorganisationer og lokalsamfundene til at drive dem.

Den sidste del af donationspakken finansiere ​​vandrelaterede projekter. Vi har hjulpet med at finansiere boring af brønde, men oftere har BGF anbragt tagrender og vandopsamlingstanke. Når det er nødvendigt, har de også leveret vand til områder, hvor der har været behov for dette. Kontraktbønder får også træning i vandforvaltning af BGF agroforestry agenter, der rejser rundt for at hjælpe landmændsgrupper med at få mest muligt ud af muligheden.

Regelmæssig opsparing – noget vi sætter pris på og belønner

Ligesom andre virksomheder er BGF afhængig af regelmæssig omsætning. BGF skal betale medarbejdernes lønninger, styre plantagerne og udvikle forretningen. Derfor sætter de pris på alle de kunder, der regelmæssigt køber træer eller donationspakker fra Better Globe AS. Donationspakken er især vigtig, da den er hovedmotoren bag deres evne til at hjælpe og støtte semiørken områder og udrydde ekstrem fattigdom, én familie ad gangen.

Set fra et rent økonomisk synspunkt, er det mere rentabelt for kunderne i Better Globe AS at købe individuelle træer end at købe donationspakken. For os er alt, hvad donationspakken bidrager til, såsom skoleaktiviteter, mikrolån og vandrelaterede projekter, af yderste vigtighed for at øge vores sociale indflydelse. Derfor belønner vi alle kunder, der køber mindst en donationspakke og ti træer hver måned eller 12 donationspakker og 120 træer i løbet af et kalenderår. Better Globe AS gør dette ved at tildele 20 bonustræer i slutningen af ​​året til alle kvalificerede kunder.

At købe en donationspakke og ti træer hver måned giver vores kunder 12 træer om måneden eller 144 træer om året. Med loyalitetsbonus får du 20 bonustræer, hvilket betyder, at du ender med 164 træer om året i stedet for 144. At udnytte denne mulighed giver dig en noget bedre tilbagebetalingsrate, end hvis du købte træerne individuelt. På samme tid øger du din sociale indflydelse i Østafrika betydeligt. Med regelmæssige opsparinger vinder lokalsamfundene, miljøet nyder godt, og du trives, mens du gør en forskel.

Opspar nogle af dine penge i træer og hjælp med at reducere fattigdom

Vi inviterer dig til at gøre en forskel i Østafrika, bidrage til en bedre verden og administrere dine opsparinger på en etisk, bæredygtig og langsigtet måde. Klik på linket til vores butik og foretag et socialt ansvarligt køb i dag. Hos os er det rentabelt at gøre en forskel!

Gør godt, bidrag til en bedre verden og tjen penge!
Jan Bolmeson
Malmö, Sweden

For mig er Better Globe en fantastisk måde at spare op på en etisk, bæredygtig og langsigtet måde. De penge, jeg sparer, skaber fremtiden til et bedre sted for mennesker og miljø

Partners

Kontakt os

Hvis du har nogen spørgsmål eller betænkeligheder, skal du endelig ikke tøve med at kontakte os på support@betterglobe.com

Træplantning reducerer klimatruslen

Det er ingen nyhed, at træer bidrager til at reducere klimatruslen. Allerede i IPCC-rapporten fra 2018 blev det oplyst, at der skulle kræves cirka 1 milliard hektar yderligere skov. Dette svarer til cirka 2 milliarder fodboldbaner med skov, eller et område på størrelse med USA. Men ifølge en ny undersøgelse fra d. 5. juli iLæs mere…