Vores produkter

Vores produkter

To produkter til en bedre verden

Vi planter træer i halvørkenen syd for Sahara og har lokale kunder, der køber afgrøden og tømmeret fra træerne. Vi har kunder i hele verden, der bidrager til vores finansiering ved at købe træer og donationspakker, mens de selv sparer deres penge på en etisk, bæredygtig og langsigtet måde.

Som kunde hos os bidrager du til, at træer kan plantes i dele af verden, der har stort behov for ny skov. Samtidig hjælper du med at skabe arbejde i landdistrikterne i Østafrika. Resultatet er mindre fattigdom og bedre mulighed for, at familier kan blive sammen.

Du kan også bidrage til en positiv påvirkning af miljøet, da træerne binder CO2, forhindrer ørkendannelse, stabiliserer jorden og giver forudsætninger for mere næringsrig landbrugsjord. Desuden modvirker det erosion og fordamping af søer.

Vi deler afkastet fra træerne

Vi tror på, at reel og langsigtet bæredygtighed kun kan opnås, hvis alle parter i en virksomhed indfrier en profitmæssig interesse. Vores virksomhed er derfor kommerciel og profitdrevet. Ifølge vores forretningsmodel, deler vi overskuddet, som træerne giver i løbet af deres produktionsalder, og når de endelig høstes. Som kunde får du en del af det overskud, som træerne bidrager med.

Hvert træ, du køber for 20 €, giver et forventet afkast på 208.25 € over en 20 årig periode. Til og med 2017 udbetalte vi næsten 1 million EURO til kunderne, der købte træer i perioden 2006 til 2013.

Donationspakke – gør en god gerning og tjen penge

Vi håber, at alle vores kunder vil købe vores donationspakker. Donationspakken inkluderer fire træer og finansiering til blant andet skoleaktiviteter. To af træerne i donationspakken beholder du som kunde og modtager et afkast på samme måde som beskrevet ovenfor. De andre to træer i pakken doneres til bønder, lokale organisationer og skoler. De får derved adgang til træernes værdistigning.

Skolebørn på studietur besøger en af Better Globes æble og mango plantager i Kibwezi, 2015.

På nuværende tidspunkt har vi brugt penge fra donationspakkerne til at bygge to skoler, finansiere købet af en skole og til at renovere adskillige skoler. En del af pengene fra donationspakkerne finansierer mikrolån og mikrolånsbanker. Vi driver ikke selv hverken skoler eller mikrolånsbanker; vi finansierer virksomhederne og overlader driften til samarbejdsorganisationer.

Den sidste del af donationspakken finansierer projekter relateret til vand. Vi hjælper med at finansiere brøndboringer, vi opsætter tagrender og vandtanke, og når det er nødvendigt, forsyner vi vand til områder, hvor det er nødvendigt, og hvor vi opererer etc.

Regelmæssig opsparing – noget vi værdsætter og belønner

Som andre virksomheder, er vi afhængige af regelmæssige indtægter. Vi er nødt til at betale vores ansattes lønninger, drive plantagerne og udvikle virksomheden. Derfor sætter vi virkelig pris på kunderne, der regelmæssigt køber træer eller donationspakker.

Fra et privatøkonomisk perspektiv betaler det sig bedre for dig, hvis du som kunde køber træer for 20 € stykket end donationspakken med to træer for 59 € per pakke. For os er alt, hvad donationspakken bidrager til, så som skoleaktiviteter, mikrolån og øget adgang til vand, af største vigtighed. Vi har derfor valgt at belønne alle kunder, der køber mindst en donationspakke og 10 træer om måneden.

Det gør vi ved at give 20 bonustræer ved årets udgang. Køb af en donationspakke og 10 træer hver måned, resulterer i 12 træer per måned eller 144 træer om året. Oveni får du 20 bonustræer, hvilket betyder, at du har i alt 164 træer ved udgangen af året. Gennemsnitsprisen for træerne bliver dermed 16.31 €, hvilket er mindre end den normale pris på 20 €. Eftersom det beløb, du får i afkast for hvert træ ikke ændres, bliver det procentvise afkast højere, selv om du købte den lidt dyrere donationspakke.

Start opsparing i træer eller reserver en plads på et webinar

Hvis du også ønsker at deltage og gøre en god gerning, bidrage til en bedre verden og håndtere din opsparing på en etisk, bæredygtig og langsigtet måde, så brug linket nedenfor.

Du er velkommen til at læse mere her på hjemmesiden, hvis du har andre spørgsmål. Vi har en FAQ side med de 50 oftest stillede spørgsmål, og du kan naturligvis kontakte os på support@betterglobe.com.

Klar til at købe nogle træer?

If you also want to do good, contribute to a better world and save your money in an ethical, sustainable and long-term way, use the link below. Start saving monthly or buy single trees

Reserver din plads på webinaret

Each Tuesday evening at 8.30 pm we host a live-streamed information meeting online, where you can get more information. It is free of course, and you will be able to ask questions. Book your seat
Jan Bolmeson
Malmö, Sweden

For mig er Better Globe en fantastisk måde at spare op på en etisk, bæredygtig og langsigtet måde. De penge, jeg sparer, skaber fremtiden til et bedre sted for mennesker og miljø

Kontakt os

Hvis du har nogen spørgsmål eller betænkeligheder, skal du endelig ikke tøve med at kontakte os på support@betterglobe.com

Træplantning reducerer klimatruslen

Det er ingen nyhed, at træer bidrager til at reducere klimatruslen. Allerede i IPCC-rapporten fra 2018 blev det oplyst, at der skulle kræves cirka 1 milliard hektar yderligere skov. Dette svarer til cirka 2 milliarder fodboldbaner med skov, eller et område på størrelse med USA. Men ifølge en ny undersøgelse fra d. 5. juli iLæs mere…